หนึ่งศาสดาหลายสายธรรม

ท่ามกลางความแตกต่างและรายละเอียดปลีกย่อยของสายธรรมอันหลากหลายในพุทธศาสนา หัวใจคำสอนของพระบรมศาสดานั้นเป็นหนึ่งเดียว
จำนวน :

1

480.00 บาท

456.00 บาท

"คุณประหยัดไป 24.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 18 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หนึ่งศาสดาหลายสายธรรม

หนึ่งศาสดาหลายสายธรรม

ในหนังสือ "หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม" องค์ทะไลลามะ และภิกษุณีทุปเทนโชดรอน ชาวอเมริกันได้แจกแจงโดยละเอียดถึงสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันระหว่างพุทธศาสนาสองสายธรรมหลัก คือสายธรรมสันสกฤตของทิเบตและเอเชียตะวันออก กับสายธรรมบาลีของศรีลังกาและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้เขียนได้บรรยายถึงหลักปฏิบัติและหลักคำสอนที่เป็นแก่นของพุทธศาสนา เช่น อริยสัจสี่ การปฏิบัติภาวนา การเจริญเมตตากรุณาและความรักตลอดจนความหมายของนิพพาน ไปจนถึงแง่มุมที่เหมือนกันและต่างกันในเชิงการตีความ องค์ทะไลลามะและภิกษุณีทุปเทน โชดรอนได้แจกแจงสายธรรมทั้งหลายด้วยความเคารพ และแสดงให้เห็นว่าแม่มีความแตกต่างมากมายในรายละเอียด แต่ทุกสายธรรมก็รับมรดกมาจากพระธรรมของพระศาสดาเดียวกัน และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน


สารบัญ : หนึ่งศาสดาหลายสายธรรม

  • ต้นกำเนิดของพุทธศาสนาและการแพร่ขยายของพุทธธรรม
  • มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
  • คุณลักษณะ ๑๖ ประการของอริยสัจสี่
  • ศีลสิกขา
  • สมาธิสิกขา
  • ปัญญาสิกขา: โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
  • อนัตตาและสุญญตา (ความไร้ตัวตนและความว่าง)
  • ปฏิจจสมุปบาท
  • การประสานสมถะและวิปัสสนา
  • ความก้าวหน้าในทางธรรม
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : หนึ่งศาสดาหลายสายธรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนึ่งศาสดาหลายสายธรรม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว