Money Lecture เรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิต

พื้นฐานความเข้าใจทางการเงินทั้งหมดที่ทุกคนควรรู้ สรุปและขึ้นโครงมาจากงานบรรยายให้นักศึกษาจบใหม่และคนเริ่มทำงานที่ลงทุนศาสตร์ได้ทำหลักสูตรไว้ โครงเรื่องทั้งหมดเปรียบเสมือนวิชาเรียนที่เริ่มต้นตั้งแต่ปฐมนิเทศ สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงปัจฉิมนิเทศ ใช้ภาษากึ่งทางการเหมือนภาษาพูดสอนหนังสือ ท้ายบทจะมีการบ้าน แบบฝึกหัด การจดบันทึก ลักษณะคล้ายกับวิชาเรียนจริง แต่จะคุมโทนให้ไม่น่าเบื่อ เน้นกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าเรื่องเงินสนุกและน่าสนใจ คนอ่านมีพื้นฐานความเข้าใจที่จำเป็นเรืองการเงิน และรู้วิธีวางแผนการใช้เงินของตัวเองในอนาคตได้
จำนวน :

1

255.00 บาท

235.00 บาท

"คุณประหยัดไป 20.00 บาท (7.84 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

พื้นฐานความเข้าใจทางการเงินทั้งหมดที่ทุกคนควรรู้ สรุปและขึ้นโครงมาจากงานบรรยายให้นักศึกษาจบใหม่และคนเริ่มทำงานที่ลงทุนศาสตร์ได้ทำหลักสูตรไว้ โครงเรื่องทั้งหมดเปรียบเสมือนวิชาเรียนที่เริ่มต้นตั้งแต่ปฐมนิเทศ สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงปัจฉิมนิเทศ ใช้ภาษากึ่งทางการเหมือนภาษาพูดสอนหนังสือ ท้ายบทจะมีการบ้าน แบบฝึกหัด การจดบันทึก ลักษณะคล้ายกับวิชาเรียนจริง แต่จะคุมโทนให้ไม่น่าเบื่อ เน้นกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าเรื่องเงินสนุกและน่าสนใจ คนอ่านมีพื้นฐานความเข้าใจที่จำเป็นเรืองการเงิน และรู้วิธีวางแผนการใช้เงินของตัวเองในอนาคตได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว