นิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียน! เล่ม 4

ใน ‘น้องสาวขุนนางทรราช’ หลินหว่านเขียนเอาไว้ว่า...‘เหลียงเฟิงอวี่’ จะมอบหัวใจให้หลี่หลิงเยี่ยน และถอนหมั้นกับหลี่หลิงหว่าน‘ฉุนอวี๋ฉี’ แม้ไม่อาจเคียงคู่กับหลี่หลิงเยี่ยนได้ แต่ก็ขออยู่ด้านหลัง คอยขจัดทุกอุปสรรคในชีวิตให้นาง‘หลี่เหวยหยวน’ แม้ไม่รู้จักความรัก แต่ก็พร้อมให้หลี่หลิงเยี่ยนเป็นแสงสว่างเดียวในใจผู้ใดอาจหาญทำให้นางขุ่นเคืองใจเป็นต้องสิ้นชีพ! ทั้งที่พวกเขามิต่างจาก ‘ตำหนักใน’ ของหลี่หลิงเยี่ยนแต่เหตุไฉนพอตนเองเข้ามาเป็นหลี่หลิงหว่านแล้วเหล่าบุรุษพวกนั้นกลับเมินเฉยสาวงามแสนฉลาดอย่างหลี่หลิงเยี่ยนแล้วส่งคนมาสู่ขอนางถึงจวนสกุลหลี่แทนเล่าบุรุษอื่นก็แล้วไปเถอะ แต่พี่ชายที่ควรจะมองนางเป็นแค่น้องสาวเหตุใดจึงแสดงความเป็นเจ้าของกับนางมากเกินพี่น้องถึงเพียงนี้แม้ตัวอยู่ไกลก็ยังส่งจดหมายคะนึงหามาให้ นี่เขาคิดเกินเลยกับนางจริงๆ ใช่หรือไม่!
จำนวน :

1

รายละเอียด

ใน ‘น้องสาวขุนนางทรราช’ หลินหว่านเขียนเอาไว้ว่า...‘เหลียงเฟิงอวี่’ จะมอบหัวใจให้หลี่หลิงเยี่ยน และถอนหมั้นกับหลี่หลิงหว่าน‘ฉุนอวี๋ฉี’ แม้ไม่อาจเคียงคู่กับหลี่หลิงเยี่ยนได้ แต่ก็ขออยู่ด้านหลัง คอยขจัดทุกอุปสรรคในชีวิตให้นาง‘หลี่เหวยหยวน’ แม้ไม่รู้จักความรัก แต่ก็พร้อมให้หลี่หลิงเยี่ยนเป็นแสงสว่างเดียวในใจผู้ใดอาจหาญทำให้นางขุ่นเคืองใจเป็นต้องสิ้นชีพ! ทั้งที่พวกเขามิต่างจาก ‘ตำหนักใน’ ของหลี่หลิงเยี่ยนแต่เหตุไฉนพอตนเองเข้ามาเป็นหลี่หลิงหว่านแล้วเหล่าบุรุษพวกนั้นกลับเมินเฉยสาวงามแสนฉลาดอย่างหลี่หลิงเยี่ยนแล้วส่งคนมาสู่ขอนางถึงจวนสกุลหลี่แทนเล่าบุรุษอื่นก็แล้วไปเถอะ แต่พี่ชายที่ควรจะมองนางเป็นแค่น้องสาวเหตุใดจึงแสดงความเป็นเจ้าของกับนางมากเกินพี่น้องถึงเพียงนี้แม้ตัวอยู่ไกลก็ยังส่งจดหมายคะนึงหามาให้ นี่เขาคิดเกินเลยกับนางจริงๆ ใช่หรือไม่!

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว