เขียนคล่อง เขียนเร็ว ภาษาไทย ป.๑ เล่ม ๑ (สระเสียงยาว)

แบบฝึกหัดเน้นเสริมทักษะด้านการเขียน ปูพื้นฐานเรื่อง การเขียนสื่อสาร และการแต่งประโยค ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

89.00 บาท

84.55 บาท

"คุณประหยัดไป 4.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เขียนคล่อง เขียนเร็ว ภาษาไทย ป.๑ เล่ม ๑ (สระเสียงยาว)

เขียนคล่อง เขียนเร็ว ภาษาไทย ป.๑ เล่ม ๑ (สระเสียงยาว)

ปัญหาการ "อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" ของนักเรียนที่พบนั้น ผู้จัดทำได้ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหาจากการปฏิบัติจริงในห้องเรียนอันเป็นประสบการณ์ตรง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนครูในที่ต่างๆ ที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน จนนำสู่การวิจัยและจัดทำสื่อเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้ทราบว่าปัญหา "อ่านไม่ออก" ส่งผลต่อ "เขียนไม่ได้" เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแน่นอนที่สุดเมื่อ "อ่านไม่ออก" ย่อมจะ "เขียนไม่ได้" แต่ที่เป็นปัญหาในระดับวิกฤติเลยก็คือ นักเรียนส่วนใหญ่ มีปัญหา "เขียนไม่ได้ และเขียนไม่คล่อง" ปัญหาการเขียนดังกล่าว ไม่เฉพาะการ "เขียนไม่ได้ และเขียนไม่คล่อง" เท่านั้น ปัญหาที่พบมากกว่านั้นก็คือปัญหา "การเขียนสื่อสาร" ด้วย

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้จัดทำในฐานะครูผู้สอน จึงได้คิดออกแบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนแจกลูก สะกดคำ โดยเริ่มจากคำพื้นฐานง่ายๆ ไปสู่คำที่ยากขึ้น และเริ่มจาก สระเสียงยาว ไปสู่สระเสียงสั้น ไม่ได้จัดเรียงลำดับตามสระ  ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของเด็กวัยเริ่มเรียนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ นั้น จะอ่านคำที่มีเสียงยาวได้ดีกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสืออ่านภาษาไทยของกรมวิชาการ และแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านที่ผู้จัดทำได้จัดทำไว้ต่างหากแล้ว จึงได้แบ่งหนังสือแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนไว้เป็น ๓ เล่ม คือ

เล่มที่ ๑ เน้นสระเสียงยาว เล่มที่ ๒ เน้นสระเสียงสั้น เล่มที่ ๓ เน้นการผสมคำในมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา สำหรับเล่มนี้เป็นชุดสำหรับฝึกเขียนสระเสียงยาว เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน "การเขียนสื่อความ" ตามปัญหาที่พบ จึงได้นำคำมาให้นักเรียนฝึก "แต่งประโยค" ด้วย หวังว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้กับเพื่อนครู ผู้ปกครองใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา และการเรียนการสอนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

สำลี รักสุทธี


สารบัญ : เขียนคล่อง เขียนเร็ว ภาษาไทย ป.๑ เล่ม ๑ (สระเสียงยาว)

  • ชุดที่ ๑ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ -า
  • ชุดที่ ๒ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ ี
  • ชุดที่ ๓ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ ู
  • ชุดที่ ๔ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ เ-
  • ชุดที่ ๕ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ แ-
  • ชุดที่ ๖ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ -อ
  • ชุดที่ ๗ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ ือ
  • ชุดที่ ๘ ฝึกเขียนแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ เีย


ข้อมูลเพิ่มเติม : เขียนคล่อง เขียนเร็ว ภาษาไทย ป.๑ เล่ม ๑ (สระเสียงยาว)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เขียนคล่อง เขียนเร็ว ภาษาไทย ป.๑ เล่ม ๑ (สระเสียงยาว) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว