เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง)

คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK พร้อมกิจกรรมแบบ Active Learning
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ช้อปหนังสือสนพ.นานมีบุ๊ค 2 เล่ม ลด15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1

155.00 บาท

131.75 บาท

"คุณประหยัดไป 23.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง)

เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ


สารบัญ : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง)

  • บทที่ 1 โรงเรียนสอนภาษาจีน
  • บทที่ 2 ภาษาที่ใช้ในห้องเรียน
  • บทที่ 3 ต้าหลงมาสายแล้ว
  • บทที่ 4 ในห้องเรียน
  • บทที่ 5 บททบทวน
  • บทที่ 6 นี่คือสีอะไร
  • บทที่ 7 ฉันชอบสีชมพู
  • บทที่ 8 ฉันสวมกระโปรงสีแดง


รีวิวโดยนักเขียน : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทําขึ้นตาม “แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ” ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นเพื่อการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ หนังสือชุดนี้ประกอบด้วย แบบเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู การ์ดต่าง ๆ และซีดีเสียง ซึ่งจะต้องนํามาใช้ควบคู่กัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาจีนมากที่สุด แบบเรียนเล่ม 3 นี้มี 3 หน่วย 15 บท เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยคําศัพท์ทั่วไป ได้แก่ คําศัพท์ที่ใช้ภายในห้องเรียน สีสัน เครื่องแต่งกาย อาหาร และเครื่องดื่ม บทสุดท้ายของแต่ละหน่วย (บทที่ 5 บทที่ 10 และบทที่ 15) เป็นบททบทวน เพื่อทบทวนเนื้อหาสาระที่ได้เรียนมาและช่วยให้จดจําได้แม่นยําขึ้น

นอกจากนี้ แบบเรียนเล่มนี้ยังได้เพิ่มบทเพลงง่ายๆ สําหรับเด็กไว้ทุกบท เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะการพูด และสําหรับการเรียนการสอนพินอิน การ “ฝึกแยกโทนเสียง” ช่วยฝึกให้นักเรียนออกเสียงสัทอักษรพินยินอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังได้เพิ่มส่วนของ “หมวดตัวอักษรจีนที่ใช้บอย” ทั้งหมด 12 ตัว เพื่อช่วยจดจําตัวอักษรจีน คําศัพท์ที่ปรากฏในหนังสือชุดนี้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ คําศัพท์ใหม่ใน "ตารางคําศัพท์ใหม่” ซึ่งต้องการให้ “ฝึกอ่านและจํา” กล่าวคือเพียงให้นักเรียนได้อ่านได้ก็เพียงพอแล้ว ส่วนตัวอักษรในหัวข้อ “ฝึกเขียนอักษรจีน” เป็นการให้นักเรียน “ฝึกเขียนและใช้คํา” โดยนักเรียนจําเป็นจะต้องอ่านได้ เขียนได้ และใช้เป็น จุดประสงค์ของการเรียนการสอนอักษรจีนทั้ง 2 ประเภทนี้ไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้สอนจําเป็นต้องแยกแยะการสอนให้ชัดเจน อักษรจีนในแบบเรียนเล่มนี้จะมีพินอินควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ตัวอักษรจีนได้ด้วยตนเองผ่านตัวอักษรพินอิน

กัวเซ่าเหมยรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง)

ปัจจุบันภาษาจีนในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นภาษาที่สามซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนที่มีมายาวนาน จึงทําให้นานมีบุ๊คส์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนที่ถูกแนวทาง และการออกเสียงภาษาจีนที่ถูกต้องชัดเจน นานมีบุ๊คส์จึงได้จัดทําหนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” ขึ้น ซึ่งเขียนโดยอาจารย์กัวเซ่าเหมย ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติและชาวจีน การเรียนการสอนของหนังสือชุดนี้ใช้ระบบพินอิน และอักษรจีนตัวย่อ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันในปัจจุบันของประเทศจีน อีกทั้งยังได้สอดแทรกวัฒนธรรมของจีน และการนําเสนอเรื่องราวด้วยการ์ตูนสีสันสดใส

นานมีบุ๊คส์ข้อมูลเพิ่มเติม : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง) ดูทั้งหมด >

ลด 15%

249.00

211.65 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว