ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ

เป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพที่ได้มีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเทศ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

170.00 บาท

153.00 บาท

"คุณประหยัดไป 17.00 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ

แนวคิดเรื่อง "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ" เริ่มจะตกผลึกเป็นหลักการและกระบวนการสำหรับการนำมาใช้มากขึ้นแล้ว หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้พยายามนำเสนอหลักการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและการออกแบบกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั้งขั้นพื้นฐาน ขั้นปฏิสัมพันธ์ และขั้นวิจารณญาณ ดังนั้น การอ่านหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแล้ว จะทำให้ผู้อ่านมีจินตนาการในการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาองค์ความรู้นี้ให้ก้าวหน้าต่อไป

ขวัญเมือง แก้วดำเกิง


สารบัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ

  • บทที่ 1 แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  • บทที่ 2 หลักการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  • บทที่ 3 ระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  • บทที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน
  • บทที่ 5 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ์
  • บทที่ 6 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ
  • บทที่ 7 ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการพัฒนาปัญญาของมนุษย์
  • บทที่ 8 Health Literate Organization & Happy Workplace


ข้อมูลเพิ่มเติม : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว