การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ในโลกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ กลางหรือขนาดเล็ก ซึ่งล้วนเต็มไปด้วยการแข่งขัน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หนังสือการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือเรียกว่า SMEs เล่มนี้ มีเนื้อหาทันสมัยเหมาะกับการนำหลักคิด ทฤษฎี วิธีการ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีการยกตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น จากประสบการณ์ในการเป็นพนักงานการตลาดเจ้าของกิจการ และกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจมามากกว่า 10 ปี การลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการจริง การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ และปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย สอนเกี่ยวกับศาสตร์ในการประกอบธุรกิจมามากกว่า 5 ปี และในแต่ละบทนี้ จะใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ศาสตร์ที่สัมพันธ์ในการประกอบธุรกิจในศตวรรษที่ 21 องค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน รูปแบบในการจัดตั้งธุรกิจ สภาพแวดล้อมขององค์กรและกลยุทธ์ในธุรกิจ ศิลปะการขาย คุณภาพสู่มาตรฐานสากล แนวโน้มของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน (ASEAN) และสิ่งที่สำคัญของการประกอบธุรกิจพึงยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ประกอบธุรกิจ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปซึ่งเน้นความเข้าใจและขั้นตอนในการทำธุรกิจได้จริง
จำนวน :

1

350.00 บาท

250.00 บาท

"คุณประหยัดไป 100.00 บาท (28.57 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

ในโลกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ กลางหรือขนาดเล็ก ซึ่งล้วนเต็มไปด้วยการแข่งขัน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หนังสือการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือเรียกว่า SMEs เล่มนี้ มีเนื้อหาทันสมัยเหมาะกับการนำหลักคิด ทฤษฎี วิธีการ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีการยกตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น จากประสบการณ์ในการเป็นพนักงานการตลาดเจ้าของกิจการ และกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจมามากกว่า 10 ปี การลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการจริง การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ และปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย สอนเกี่ยวกับศาสตร์ในการประกอบธุรกิจมามากกว่า 5 ปี และในแต่ละบทนี้ จะใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ศาสตร์ที่สัมพันธ์ในการประกอบธุรกิจในศตวรรษที่ 21 องค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน รูปแบบในการจัดตั้งธุรกิจ สภาพแวดล้อมขององค์กรและกลยุทธ์ในธุรกิจ ศิลปะการขาย คุณภาพสู่มาตรฐานสากล แนวโน้มของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน (ASEAN) และสิ่งที่สำคัญของการประกอบธุรกิจพึงยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ประกอบธุรกิจ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปซึ่งเน้นความเข้าใจและขั้นตอนในการทำธุรกิจได้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว