ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ

ผู้เขียน :

"นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาว่างวันละเล็กละน้อยแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง"A MAN Called Intrepid"

วังสวนจิตรลดา

9786162070792

620

17.6 x 24.8 x 3.0 cm

1,341 g

พระราชนิพนธ์

Hardcover

ในหลวง,นายอิน,นายอินท์

Send to friend
หนังสือเรื่อง "นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาว่างวันละเล็กละน้อย แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เรื่อง "A man called Intrepid" ของ William Stevenson เป็นเวลาประมาณสามปี (ระหว่าง ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓) จึงจบบริบูรณ์ เอกสารแปลเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยพระราชทานแก่ ผู้ทรงรู้จักคุ้นเคยเมื่อทรงแปลเสร็จ แต่ยังมิได้เคยรวบรวมจัดพิมพ์ขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ทรงจำเริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

thitima_joy@hotmail.com

หนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะจัดพิมพ์เพิ่มเติม ในปกเดิมบ้างไหมคะ

Read more reviews from this member