หายป่วยด้วยยาแผนไทย

รู้จักยาจากภูมิปัญญาไทยผลิตจากสมุนไพรไร้สารเคมีมีคุณสมบัติการรักษาโรคครอบคลุม 16 กลุ่มอาการเทียบเท่ายาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

275.00 บาท

247.50 บาท

"คุณประหยัดไป 27.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : หายป่วยด้วยยาแผนไทย


รายละเอียด : หายป่วยด้วยยาแผนไทย

หายป่วยด้วยยาแผนไทย

การใช้สมุนไพรไทยในการรักษา หรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย ก่อนไปพบแพทย์ เนื่องจากสมุนไพรไทยมีมากมายหลายชนิดที่สามารถนำมาเป็นยาได้ อีกทั้งกระบวนการแปรรูปยังได้มาตรฐานมากขึ้น ปลอดภัย ผลข้างเคียงน้อย และราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบัน จึงสามารถนำสมุนไพร ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณมาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน หรือยาต่างประเทศได้คู่มืเทียบเคียง การใช้สมุนไพรแทนยาสามัญประจำบ้าน


สารบัญ : หายป่วยด้วยยาแผนไทย

  • PART 1 รู้จักยาสามัญประจำบ้าน แผนปัจจุบัน แผนโบราณ
  • 1. Timeline ประวัติความเป็นมาของการแพทย์ในประเทศไทย
  • 2. คำจำกัดความของยาแต่ละประเภท
  • PART 2 เลือกใช้ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 16 กลุ่ม
  • 8. ความแตกต่างของการจัดแบ่งกลุ่ม
  • 9. กลุ่มที่ 1 ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ
  • PART 3 กรณีศึกษา งานวิจัย การใช้ยาแผนโบราณเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน
  • 25. กรณีศึกษา ผลงานวิจัยที่น่าสนใจ
  • 26. วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
  • PART 4 เข้าใจยาสามัญประจำบ้านทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
  • 27. หลักการเลือกใช้ยาสามัญประจำบ้าน
  • 28. หลักการเลือกซื้อยาสามัญประจำบ้านแผนไทย
  • PART 5 เชื่อมั่นยาแผนไทย
  • 33. ความเชื่อคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • 34. คำถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาแผนไทยที่พบบ่อย

เนื้อหาปกหลัง : หายป่วยด้วยยาแผนไทย

น่าแปลกที่ยาไทยกลายเป็นเรื่องที่คนไทยในปัจจุบันไม่คุ้นเคยอาจจะฟังไม่เข้ายุคสมัย แม้แต่ชื่อยายังต้องแปลไทยเป็นไทย แต่เมื่อได้ทำความเข้าใจกลับพบว่า ยาไทยนั้นเกิดมาเพื่อคนไทยที่สำคัญ ยาไทยกำลังเป็นที่สนใจของนานาชาติ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนความรู้ครบวงจรทำให้รู้ว่าจะป้องกันอาการป่วยได้อย่างไร หากป่วยเล็กน้อยต้องใช้ยาอะไร ถ้าอาการลุกลามขนาดไหนต้องรีบไปพบแพทย์ ด้วยการอธิบายศัพท์ทางการแพทย์ให้เข้าใจง่าย ไม่สำคัญว่าจะใช้ยาแผนใด สิ่งที่สำคัญคือ พฤติกรรมการใช้ยาที่เหมาะสมด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างแท้จริง

-เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี-

คำว่า สาธารณสุข หมายถึง กระบวนการที่ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยที่ความฉลาดทางสุขภาพเป็นกุญแจสำคัญ ในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองของประชาชน เริ่มต้นจากการเรียนรู้เรื่องราวของยาสามัญประจำบ้านทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย เพราะเป็นยาที่ควรอยู่ใกล้ตัวทุกคนมากที่สุด

-รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ เจริญกุล อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล-

 

 รีวิวโดยนักเขียน : หายป่วยด้วยยาแผนไทย

ในยุคโลกไร้พรมแดน คนไทยอาจจะคุ้นเคยกับยาสมุนไพรชื่อดังจากต่างประเทศ อย่างโสมจากเกาหลี หญ้าฝรั่นจากอินเดีย หรือคาโมมายล์ โรสแมรี่ ลาเวนเดอร์จากยุโรป แต่หากเป็นสมุนไพรของไทยเราเอง "คุณจะนึกถึงยาสมุนไพรชนิดไหนบ้าง" ยาแผนไทยถือกำเนิดมาจากความรักและหวังดีของบรรพบุรุษที่ส่งต่อวิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติรอบตัวสะสมเป็นมรดกองค์ความรู้จนกลายเป็นสมบัติประจำชาติ

ไม่น่าเชื่อว่ายาแผนไทยที่เกือบจะหายสาบสูญไปจากสังคมไทยแล้ว แต่กลับฟื้นคืนชีพมาได้ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กระทั่งในปัจจุบันยาแผนไทยก็กำลังปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อต่อลมหายใจให้กับภูมิปัญญาของปู่ย่าตาทวดที่ฝากไว้ให้ลูกหลานชาวไทย

มาเริ่มต้นทำความรู้จักกับยาแผนไทยใกล้ตัวจากยาสามัญประจำบ้าน แม้ว่าจะเป็นยาที่ค่อนข้างมีความปลอดภัย แต่เมื่อเปิดช่องทางเข้าถึงยาได้อย่างเสรี ผู้ที่ใช้ยาก็จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ยา เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเลือกกระทำพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อกำหนดคุณภาพชีวิตของตัวเอง "คุณรู้จักยาสามัญประจำบ้านชนิดไทยบ้าง" หากนึกไม่ออกคงต้องนึกถึงสมัยเป็นเด็ก ถ้าเป็นคนรุ่นฉัน ได้เรียนรู้เรื่องยาเหล่านี้ในวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ซึ่งเป็นวิชาที่ใช้เวลาเรียนน้อยกว่าวิชาหลักอย่างคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ หากไม่ได้มาเรียนต่อเภสัชฯ ฉันก็คงรู้จักเรื่องยาเพียงเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงความรู้เรื่องยากลับเป็นวิชาที่จำเป็นต่อสุขภาพ และน่าจะได้ใช้ไปตลอดชีวิต

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจยาสามัญประจำบ้านเหมือนรู้จักเพื่อนข้างบ้าน ต้องรู้จักชื่อ จะได้เรียกใช้กันถูก รู้จักความถนัด จะได้ขอความช่วยเหลือกันได้ รู้จักนิสัยของเพื่อนจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร และเมื่อเป็นเพื่อนรู้ใจแล้ว จะได้เป็นเพื่อนรักช่วยรักษาโรคไม่กลายเป็นเพื่อนร้ายมาทำลายกันภายหลัง

ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : หายป่วยด้วยยาแผนไทย

คนเราเกิดแค่ครั้งเดียว เราตายแค่ครั้งเดียว แต่ตลอดชีวิตเรามีโอกาสเจ็บป่วยได้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง และเมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคนร่างกายอ่อนแอลง โอกาสเจ็บป่วยก็ยิ่งมีมากขึ้นๆ อย่างไรก็ดี มนุษย์ทุกวัฒนธรรมทั่วโลกต่างก็รักชีวิต ไม่ยอมป่วยตายกันง่ายๆ จึงพยายามคิดหา "วิธีรักษาโรค" เริ่มจากใช้สิ่งต่างๆ จากธรรมชาติรอบตัวมาเป็น "ยา"

เมื่อใช้ได้ผลก็ถ่ายทอดความรู้สึกต่อกันไป บรรพบุรุษของไทยเราก็เช่นเดียวกัน เมื่ออิทธิพลจากโลกฝั่งตะวันตกเผยแพร่เข้าสู่โลกฝั่งตะวันออกคนไทยก็เริ่มตอบรับวัฒนธรรมใหม่ๆ รวมถึงยาฝรั่งหรือยาแผนปัจจุบันด้วย จากเดิมที่กล้าๆ กล้วๆ แต่สุดท้ายก็ยอมรับและชื่นชมยาฝรั่งมากกว่ายาแผนโบราณของไทยเราเสียเอง เพราะคิดว่ายาฝรั่งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ปลอยดภัยกว่า และได้มาตรฐานกว่า

ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง สมุนไพรไทย หรือยาแผนโบราณสามารถรักษาอาการป่วยบางอย่างได้ดีกว่ายาฝรั่ง หรือยาแผนปัจจุบันเสียอีก แถมยังมีราคาถูก และมีผลข้างเคียงน้อยอีกด้วย เพียงแต่เรื่องนี้เราอาจยังไม่รู้ หรือรู้ไม่มากพอ

เภสัชกรหญิงดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์ เจ้าของผลงานเล่ม Drug Guru ฉลาดรู้เรื่องยา ซึ่งมีความรู้ทั้งเรื่องยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาไทยนี้ เธอจึงตัดสินใจเขียนหนังสือ "หายป่วยด้วยยาแผนไทย" ขึ้น เพื่อนำคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณของไทยอย่างละเอียด วิธีใช้ยากลุ่มต่างๆ อย่างปลอดภัย รับรองว่าชื่อยาบางชื่อคุณอาจจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกในหนังสือเล่มนี้ เช่น ยาวิสัมพยาใหญ่ ยาประสะเจตพังคี ยาธรณีสันฑะฆาต ยามหานิลแท่งทอง

ไม่เพียงเท่านั้น ไฮไลต์ของหนังสือเล่มนี้ยังอยู่ที่ "การเปรียบเทียบสรรพคุณของยาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันทั้ง 16 รายการ" เพื่อชี้ให้เห็นว่า กลุ่มอาการป่วยแบบนี้จะใช้ยาแผนโบราณชนิดใดทดแทนยาแผนปัจจุบันได้บ้าง ไม่ว่าจะปวดท้อง ท้องเสีย แก้ปวด ลดไข้ แก้ไอ ขับเสมหะ เมารถ รักษาโรคผิวหนัง ปวดกล้ามเนื้อ แมลงสัตว์ กัดต่อย แผลติดเชื้อ แม้แต่ยาบำรุงร่างกายก็ตาม อีกทั้งยังมีเรื่องสมุนไพรไทยรวมอยู่ด้วย เรียกได้ว่าหนังสือเล่มนี้แนะนำการใช้ยาแผนโบราณได้แบบรู้สึก รู้จริง และปลอดภัยจริงๆ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ยาหรือมีคนที่คุณรักต้องใช้ยา และอยากเลี่ยง หรือลดการใช้ยาที่สกัดจากสารเคมีดูบ้าง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณและสมุนไพรไทยเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ รับรองว่า "ดีงานไม่แพ้ยาฝรั่งแน่ๆ แถมราคายังสบายกระเป๋ากว่ากันเยอะ"

AMARIN Health

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว