ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ (ฉบับสมบูรณ์)

บทวิเคราะห์ทางนิรุกติศาสตร์และภาษาศาสตร์สังคม ว่าด้วยความเป็นมาของชื่อชนชาติ ฐานะทางสังคม ผลงานค้นคว้าที่โดดเด่นเล่มหนึ่งของจิตร ภูมิศักดิ์
จำนวน :

1

 • 1

380.00 บาท

361.00 บาท

"คุณประหยัดไป 19.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ (ฉบับสมบูรณ์)


รายละเอียด : ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ (ฉบับสมบูรณ์)

ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ (ฉบับสมบูรณ์)

จิตร ภูมิศักดิ์ เขียน ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ในขณะที่ถูกคุมขังในเรือนจำ ช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๗ แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะที่ไม่เอื้อต่อการทำงานนัก แต่จิตร ภูมิศักดิ์ ก็มีความอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลงานค้นคว้าทางการวิชาการที่เต็มไปด้วยข้อมูลอันแหลมคมและลุ่มลึก ซึ่งครอบคลุมทั้งวิชานิรุกติศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม และประวัติศาสตร์ จึงถือได้ว่านี่คือผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นและยิ่งใหญ่ของสังคมไทยเล่มหนึ่ง ต่อมาภายหลังผลงานชิ้นนี้ก็ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่านจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ประกอบด้วยสามภาค ภาคแรก “พื้นฐานทางนิรุกติศาสตร์และประวัติศาสตร์” เป็นการตรวจสอบร่องรอยความเป็นมาของชนชาติไทหรือไต ที่กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ในดินแดนแถบประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา จีน เวียดนามและอินเดียบางส่วน ศึกษาความเป็นมาของคำสยามจากหลักฐานต่างๆ อาทิ จารึกโบราณ งานศึกษาเชิงวิชาการ กฎหมาย วรรณคดี ตำนานและพงศาวดาร เป็นต้น ปูพื้นฐานทางนิรุกติศาสตร์เพื่อนำไปสู่ภาคที่สอง “ชื่อชนชาติและฐานะทางสังคม” ที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์การช่วงชิงความหมายทางภาษาในแง่ที่ชนชาติที่ด้อยอำนาจกว่าถูกกดขี่จากผู้เหนือกว่าลงเป็นทาส หรือมองอย่างไม่ใช่คน แล้วตอบโต้ด้วยการเรียกชื่อชนชาติตัวเองใหม่ให้มีความหมายว่า “คน” หาใช่ทาสไม่ และภาคสุดท้าย “ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม” ศึกษาความเป็นมาของชนชาติขอม (หรือ กรอม) ซึ่งเป็นชนชาติใหญ่ที่กระจายอยู่ในแถบถิ่นนี้ และไม่ได้หมายเฉพาะแต่ขอมที่มีถิ่นฐานอยู่ในดินแดนประเทศกัมพูชาปัจจุบันเท่านั้น ลักษณะเดียวกับชนชาติไต ที่ไม่ได้มีความหมายเฉพาะเพียงชาวสยามในประเทศไทยปัจจุบัน

พีระยุทธ พลตรี บรรณาธิการ


สารบัญ : ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ (ฉบับสมบูรณ์)

  • ภาคหนึ่ง พื้นฐานทางนิรุกติศาสตร์และประวัติศาสตร์
  • ๑ ร่องรอยของ “สยาม” ในปัจจุบัน
  • ๒ ชานและชาม
  • ๓ ชานและสยาม
  • ภาคสอง ชื่อชนชาติและฐานะทางสังคม
  • ๑ ลักษณะสองด้านของชื่อชนชาติ
  • ๒ มิลักขะ-กิราต-นิษาท-ทาส-และนาคผู้ยืนหยัดประกาศความเป็นคน
  • ๓ วิญญาณมนุษย์
  • ภาคสาม ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม
  • ๑ กรอม กะหลอม และ ขอม การวิเคราะห์ชื่อทางนิรุกติศาสตร์
  • ๒ กรอมในตำนานไต
  • ๓ วิเคราะห์ความบางประการในตำนานไทย

เนื้อหาปกหลัง : ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ (ฉบับสมบูรณ์)

บทวิเคราะห์ทางนิรุกติศาสตร์ และภาษาศาสตร์สังคม ว่าด้วยความเป็นมาของชื่อชนชาติและฐานะทางสังคม ผลงานค้นคว้าที่โดดเด่นเล่มหนึ่งของจิตร ภูมิศักดิ์

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว