การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย

แนวคิดเรื่องการสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทยมีบทบาทต่อการศึกษาและทําความเข้าใจการสร้างงานของกวีในแต่ละยุคสมัยในวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของไทย
จำนวน :

1

249.00 บาท

236.55 บาท

"คุณประหยัดไป 12.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย

การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย

ตําราเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อแสดงความสําคัญของแนวคิดเรื่องการสืบสรรค์ กับการศึกษากวีนิพนธ์ไทย อันเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการศึกษาวิจัยกวีนิพนธ์ของไทยทั้งในแง่ของรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีทางวรรณศิลป์ การทําความเข้าใจแนวคิดนี้จะยังประโยชน์ต่อการศึกษาและการเขียนประวัติกวีนิพนธ์ไทยที่เชื่อมโยงเป็นสายธารต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบัน และแนวคิดนี้จะยังสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้สร้างงาน ซึ่งสามารถปรับปรนและปรับใช้ในมิติที่ลึกซึ้งและซับซ้อนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย

แนวคิดเรื่องการสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทยมีบทบาทต่อการศึกษาและทําความเข้าใจการสร้างงานของกวีในแต่ละยุคสมัยในวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของไทย และแนวคิดนี้ยังเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์โยงใยระหว่างวรรณคดีโบราณกับกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย ซึ่งไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้ และในขณะเดียวกันยังให้เห็นความสัมพันธ์ของการสร้างงานของกวีในบริบทของวัฒนธรรมวรรณศิลป์ร่วมสมัยด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา แก้วคัลณา


สารบัญ : การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย

  • บทที่ ๑ ความหมายของการสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย
  • ความหมายของ "การสืบสรรค์"
  • ขนบ นวลักษณ์ และการสืบสรรค์
  • บทที่ ๒ แนวคิดเรื่องการสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย
  • บทบาทและความสำคัญของการสืบสรรค์
  • ความรู้ของผู้อ่าน
  • บทที่ ๓ พันธกิจของกวีและกวีนิพนธ์กับแนวคิดเรื่องการสืบสรรค์
  • การสืบสรรค์วรรณศิลป์ : พันธกิจของกวีและกวีพนธ์
  • ปรากฏการณ์สืบสรรค์วรรณศิลป์ : สายธารแห่งโบราณสู่ร่วมสมัย
  • บทที่ ๔ การสืบสรรค์เชิงกลศิลป์ในกวีนิพนธ์ไทย
  • การสืบสรรค์กวีนิพนธ์แบบฉบับโบราณ
  • การสืบสรรค์กวีนิพนธ์พื้นบ้าน

เนื้อหาปกหลัง : การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย

แนวคิดเรื่องการสืบสรรค์กับการศึกษากวีนิพนธ์ไทย เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการศึกษาวิจัยกวีนิพนธ์ของไทย ทั้งในแง่ของรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีทางวรรณศิลป์ การทําความเข้าใจแนวคิดนี้จะยังประโยชน์ต่อการศึกษา และการเขียนประวัติกวีนิพนธ์ไทยที่เชื่อมโยงเป็นสายธารต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบัน และแนวคิดนี้จะยังสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้สร้างงาน ซึ่งสามารถปรับปรนและปรับใช้ในมิติที่ลึกซึ้ง และซับซ้อนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย (นิตยา แก้วคัลณา)ข้อมูลเพิ่มเติม : การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว