เก่งคณิตได้ ตั้งแต่ปฐมวัย

เก่งคณิตได้ตั้งแต่ปฐมวัย นำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กเล็ก 42 กิจกรรม ซึ่งเน้นการเล่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และนำการ เล่าเรื่อง (story telling) มาใช้ร่วมกับการสอนคณิตศาสตร์ เนื้อหาแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ (1) การนำการเล่าเรื่องมาใช้ในกิจกรรมคณิตศาสตร์ (2) การสร้าง ความเข้าใจเรื่องจำนวนผ่านกิจกรรมประสาทสัมผัส (3) การเพิ่มทักษะด้าน ตรรกะด้วยกิจกรรมการคำนวณ และ (4) การเพิ่มความสามารถในการคิดด้วย กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นอัจฉริยะ ในแต่ละกิจกรรมจะมีคำแนะนำอย่าง ชัดเจน ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการทำกิจกรรม คำถามสำคัญที่ควรถามเด็ก และ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกอยู่ในแต่ละกิจกรรม
จำนวน :

1

258.00 บาท

206.00 บาท

"คุณประหยัดไป 52.00 บาท (20.16 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

เก่งคณิตได้ตั้งแต่ปฐมวัย นำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กเล็ก 42 กิจกรรม ซึ่งเน้นการเล่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และนำการ เล่าเรื่อง (story telling) มาใช้ร่วมกับการสอนคณิตศาสตร์ เนื้อหาแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ (1) การนำการเล่าเรื่องมาใช้ในกิจกรรมคณิตศาสตร์ (2) การสร้าง ความเข้าใจเรื่องจำนวนผ่านกิจกรรมประสาทสัมผัส (3) การเพิ่มทักษะด้าน ตรรกะด้วยกิจกรรมการคำนวณ และ (4) การเพิ่มความสามารถในการคิดด้วย กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นอัจฉริยะ ในแต่ละกิจกรรมจะมีคำแนะนำอย่าง ชัดเจน ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการทำกิจกรรม คำถามสำคัญที่ควรถามเด็ก และ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกอยู่ในแต่ละกิจกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว