ชีววิทยาขั้นสูง

สรุปแนวคิดหลัก เคล็ดลับทบทวนบทเรียน แบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ช้อปหนังสือสนพ.นานมีบุ๊ค 2 เล่ม ลด15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

650.00 บาท

552.50 บาท

"คุณประหยัดไป 97.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 22 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ชีววิทยาขั้นสูง

ชีววิทยาขั้นสูง

ชีววิทยาขั้นสูง (Advanced Biology for You) เป็นหนังสือเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงมหาวิทยาลัย และเป็นหนังสืออ้างอิงสําหรับผู้สอนได้เป็นอย่างดี เนื้อหาจะเน้นเกี่ยวกับสารเคมีแห่งชีวิต เซลล์ การแลกเปลี่ยนและการลำเลียง วิวัฒนาการ การจําแนก ความหลากหลายทางชีวภาพ สุขภาพและการเกิดโรค พลังงานและการควบคุม พันธุศาสตร์ เทคโนโลยียีนและระบบนิเวศ โดยแต่ละบทแบ่งออกเป็นหัวข้อการเรียนรู้ย่อย แต่ละหัวข้ออยู่ในหน้าเดียวกัน มีแผนภาพและตารางช่วยให้ผู้เรียนทําความเข้าใจได้ง่าย ซึ่งแนวคิดหลัก นิยาม คําศัพท์เฉพาะทางชีววิทยาหรือคําสําคัญต่างๆ จะเน้นด้วยตัวหนังสือสีเข้ม หรืออยู่ในกรอบ มีกรอบทักษะคณิตศาสตร์สําหรับบางหัวข้อในชีววิทยาที่ต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาช่วยคํานวณ รวมทั้งมีสรุปสาระสําคัญไว้ที่ท้ายบทเพื่อช่วยทบทวนบทเรียน ส่วนหน้าที่มีรูปสามเหลี่ยมสีแดงอยู่ที่มุมกระดาษด้านบนหมายถึงมีเนื้อหาค่อนข้างยากสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เป็นเรื่องที่ควรรู้ไว้เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับมหาวิทยาลัย

ทุกบทมีเนื้อหา “ชีววิทยากับการใช้งาน” เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวิชาชีววิทยามีประโยชน์ทางด้านใดบ้างและนําไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร เป็นการเชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตประจําวัน พร้อมคําถามท้ายบทให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีคําถามเพิ่มเติม และคําถามบูรณาการซึ่งเป็นข้อสอบของสถาบันการศึกษาชั้นนําในอังกฤษ ผู้เรียนจะได้ฝึกทำโจทย์ในระดับสากลมากขึ้นและเปิดมุมมองใหม่ๆ

นานมีบุ๊คส์


สารบัญ : ชีววิทยาขั้นสูง

  • สารเคมีแห่งชีวิต
  • เซลล์
  • การแลกเปลี่ยนและการลำเลียง
  • วิวัฒนาการ การจำแนก และความหลากหลายทางชีวภาพ
  • สุขภาพและการเกิดโรค
  • พลังงานและการควบคุม
  • พันธุศาสตร์และเทคโนโลยียีน
  • ระบบนิเวศ

เนื้อหาปกหลัง : ชีววิทยาขั้นสูง

ชีววิทยาขั้นสูงเป็นหนังสือเสริมความรู้ที่มีเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย และช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น

 • เนื้อหา 4 สี ในแต่ละบทมีทั้งรูปภาพ แผนภาพ และตารางที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
 • แต่ละบทเรียนเน้นข้อความสำคัญและสรุปเนื้อหา เพื่อทบทวนความเข้าใจ มีตัวอย่างโจทย์และคำถามที่หลากหลาย
 • มีคำถามท้ายบทและคำถามเพิ่มเติม เพื่อทบทวนบทเรียนมากขึ้น และเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี
 • เนื้อหาส่วน "ชีววิทยากับการใช้งาน" ช่วยให้เข้าใจการนำวิชาชีววิทยาไปใช้ในชีวิตจริง และการวิจัยใหม่ๆ ด้านชีววิทยา รวมทั้งวิทยาการในอนาคต
 • มีคำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ ทักษะการทำการทดลอง และเทคนิคการทำข้อสอบ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ชีววิทยาขั้นสูง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ชีววิทยาขั้นสูง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว