ปรัชญาทั่วไป

หนังสือเล่นนี้ใช้ได้ทั้งเป็นตำราเรียน และเป็นแหล่งอ้างอิงความรู้พื้นฐานสำหรับผู้สนใจที่จะค้นคว้าด้วยตัวเองต่อไปด้วย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

290.00 บาท

232.00 บาท

"คุณประหยัดไป 58.00 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ปรัชญาทั่วไป

ปรัชญาทั่วไป

หนังสือเล่มนี้มุ่งให้ความรู้พื้นฐานของวิชาปรัชญาตะวันตกแก่ผู้ที่ไม่เคยเรียนปรัชญามาก่อน โดยเน้นหนักที่เนื้อหาตามที่นักปรัชญาในปัจจุบันกำลังสนใจศึกษากันอยู่และยังตั้งใจจะให้เป็นตำราของรายวิชาปรัชญาทั่วไปสำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ลงเรียนวิชานี้ เนื่องจากหลักสูตรของภาควิชาปรัชญากำหนดให้เนื้อหาของวิชาปรัชญาทั่วไปเป็นเรื่องของปรัชญาตะวันตกเท่านั้น เราเลยไม่มีเวลาพูดถึงปรัชญาของจีน อินเดียและพุทธปรัชญา ซึ่งหากจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้ก็คงต้องเป็นหนังสืออีกสองเล่มเป็นอย่างน้อยอย่างไรก็ตาม เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็ได้เขียนเพื่อให้คนทั่วไปได้ประโยชน์ด้วย


สารบัญ : ปรัชญาทั่วไป

  • แก่นสารสาระกับสารัตถะ
  • พระเจ้า
  • จิตกับกาย
  • เจตจำนงเสรี
  • ความจริงกับความฝัน
  • การรับรับรู้
  • ความคิดกับโลกภายนอก
  • วิธีการได้มาซึ่งความรู้

เนื้อหาปกหลัง : ปรัชญาทั่วไป

ปรัชญาเป็นวิชาเก่าแก่ที่มุ่งตอบปัญหาพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของชีวิต เช่น องค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของโลกคืออะไร เรามีความรู้ได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรว่าได้ความรู้มาแล้ว อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าการกระทำนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง มนุษย์ได้ใคร่ครวญปัญหาเหล่านี้มาเป็นพัน ๆ ปีและก็ได้เสนอแนวทางคำตอบไว้เป็นจำนวนมาก ประโยชน์สำคัญของปรัชญานอกจากทำให้เราเข้าถึงความพยายามที่จะให้คำตอบแก่คำถามเหล่านี้แล้ว ยังช่วยเปิดจินตนาการของเราและขยายกรอบความคิดของเราให้กว้างไกลขึ้น ตลอดจนทำให้เราสามารถเข้าใจความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการคิดเข้าใจเรื่องอื่น ๆ ด้วย หนังสือเล่มนี้ตั้งใจจะให้เป็นตำราในวิชาปรัชญาเบื้องต้นแก่นิสิตนักศึกษาที่เริ่มเรียนปรัชญาเป็นวิชาแรก แนะนำเนื้อหาพื้นฐานซึ่งผู้เรียนจำเป็นต้องรู้ในการเรียนปรัชญาต่อไป และที่สำคัญคือมุ่งให้เกิดทักษะการคิดที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมสมัยใหม่ด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติม : ปรัชญาทั่วไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ปรัชญาทั่วไป ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว