สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ครบทุกวิชา

หนังสือสรุปติวเข้ม 9 วิชาสามัญ สรุปเนื้อหาไว้ครบทั้ง 9 วิชาในเล่มเดียว เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น พร้อมเทคนิคในการทำโจทย์แต่ละวิชาอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ พร้อมฝึกทำแนวข้อสอบจริง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่นฟิตสอบ ซื้อหนังสือ หมวดคู่มือ 2 เล่ม ลด15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

425.00 บาท

403.75 บาท

"คุณประหยัดไป 21.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 16 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ครบทุกวิชา

สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ครบทุกวิชา

การสอบเข้ามหาวิทยลัยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของนักเรียนมัธยมทุกๆ คน ที่มีความใฝ่ฝันจะเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่ตนเองตั้งใจไว้ และประตูที่จะเปิดสู่ความสำเร็จนั้น มีมากมายหลายประตู ที่น้องๆ นักเรียนทุกคนต้องก้าวข้ามไปให้ได้ ตั้งแต่ ประตู GAT PAT ไปจนกระทั่ง O-NET....สำหรับข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ถือเป็นอีกหนึ่งประตูที่มีความสำคัญไม่แพ้ประตูไหนๆ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้บัญญัติการสอบ "9วิชาสามัญ" ไว้ว่าเป็นข้อสอบ ซึ่งใช้แทนการสอบตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัย แทนที่มหาวิทยาลัยจะจัดสอบตรงขึ้นมาเอง ทาง สทศ. จึงจัดว่าการสอบดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อสอบกลาง และสามารถนำคะแนนไปยื่นตรงกับมหาวิทยาลัยได้เลย ซึ่งข้อสอบ 9 วิชาสามัญ นั้นเรียกได้ว่า เป็นข้อสอบที่เกือบทุกมหาวิทยาลัยต้องการคะแนนเพื่อใช้ในการพิจารณาเข้ามหาวิทยาลัย นั่นแสดงว่านักเรียนเกือบทุกคนจำเป็นที่จะต้องเข้าทำข้อสอบนี้ หนังสือคู่มือเตรียมสอบ "สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกวิชา" นี้ ได้สรุปเอาเนื้อหา 9 วิชาหลักที่เข้มข้นที่สุด โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับ ม.4-5-6 เพื่อใช้ในการเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญไว้อย่างครบถ้วน โดยเป็นเล่มแรกและเล่นเดียวที่จะสรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการออกข้อสอบ พร้อมแนวข้อสอบจริงทุกวิชา ให้น้องๆ นักเรียนได้ฝึกลองทำข้อสอบจริง ซึ่งได้เก็งข้อสอบและแบบฝึกหัด ให้เนื้อหาตรงกับข้อสอบโดยเฉพาะซึ่งอัดแน่นครบทั้ง 9 วิชาหลัก สำหรับทั้งนักเรียนสายวิทย์และสายศิลป์ สามารถเตรียมตัวอ่านก่อนสอบได้ภายใน 30 วัน


คำนำ : สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ครบทุกวิชา

การสอบเข้ามหาวิทยลัยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของนักเรียนมัธยมทุกๆ คน ที่มีความใฝ่ฝันจะเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่ตนเองตั้งใจไว้ และประตูที่จะเปิดสู่ความสำเร็จนั้น มีมากมายหลายประตู ที่น้องๆ นักเรียนทุกคนต้องก้าวข้ามไปให้ได้ ตั้งแต่ ประตู GAT PAT ไปจนกระทั่ง O-NET....สำหรับข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ถือเป็นอีกหนึ่งประตูที่มีความสำคัญไม่แพ้ประตูไหนๆ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้บัญญัติการสอบ "9วิชาสามัญ" ไว้ว่าเป็นข้อสอบ ซึ่งใช้แทนการสอบตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัย แทนที่มหาวิทยาลัยจะจัดสอบตรงขึ้นมาเอง ทาง สทศ. จึงจัดว่าการสอบดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อสอบกลาง และสามารถนำคะแนนไปยื่นตรงกับมหาวิทยาลัยได้เลย ซึ่งข้อสอบ 9 วิชาสามัญ นั้นเรียกได้ว่า เป็นข้อสอบที่เกือบทุกมหาวิทยาลัยต้องการคะแนนเพื่อใช้ในการพิจารณาเข้ามหาวิทยาลัย นั่นแสดงว่านักเรียนเกือบทุกคนจำเป็นที่จะต้องเข้าทำข้อสอบนี้ หนังสือคู่มือเตรียมสอบ "สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกวิชา" นี้ ได้สรุปเอาเนื้อหา 9 วิชาหลักที่เข้มข้นที่สุด โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับ ม.4-5-6 เพื่อใช้ในการเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญไว้อย่างครบถ้วน โดยเป็นเล่มแรกและเล่นเดียวที่จะสรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการออกข้อสอบ พร้อมแนวข้อสอบจริงทุกวิชา ให้น้องๆ นักเรียนได้ฝึกลองทำข้อสอบจริง ซึ่งได้เก็งข้อสอบและแบบฝึกหัด ให้เนื้อหาตรงกับข้อสอบโดยเฉพาะซึ่งอัดแน่นครบทั้ง 9 วิชาหลัก สำหรับทั้งนักเรียนสายวิทย์และสายศิลป์ สามารถเตรียมตัวอ่านก่อนสอบได้ภายใน 30 วัน ทางสำนักพิมพ์ เล็งเห็นความทุ่มเทของน้องๆ นักเรียนทุกคน ที่วางแผนเตรียมตัวสอบ "9 วิชาสามัญ" เพื่อเข้าสู่รั่วมหาวิทยาลัยที่แต่ละคนใฝ่ฝันไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือเตรียมสอบ "สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ครบทุกวิชา"นี้ จะเป็นดั่งกุญแจช่วยไขประตูสู่ความสำเร็จ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับน้องๆ นักเรียนทุกคน

กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ Think Beyound A+


สารบัญ : สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ครบทุกวิชา

  • สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์หลัก 1
  • สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
  • สรุปเนื้อหาวิชาเคมี
  • สรุปนื้อหาวิชาฟิสิกส์สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา
  • สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  • สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย
  • สรุปเนื้อหาสังคมศึกษา

เนื้อหาปกหลัง : สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ครบทุกวิชา

หนังสือสรุปติวเข้ม 9 วิชาสามัญ สรุปเนื้อหาไว้ครบทั้ง 9 วิชาในเล่มเดียว เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น พร้อมเทคนิคในการทำโจทย์แต่ละวิชาอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ พร้อมฝึกทำแนวข้อสอบจริง


ข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ครบทุกวิชา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ครบทุกวิชา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ครบทุกวิชา