ธ เสด็จสวรรคาลัย FOREVER IN OUR HEARTS

ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวง
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ธ เสด็จสวรรคาลัย FOREVER IN OUR HEARTS

ธ เสด็จสวรรคาลัย FOREVER IN OUR HEARTS

การถวายคำสรรเสริญในรูปแบบของการใช้ภาพและจัดทำรูปเล่มอย่างประณีต สมพระเกียรติ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติ คือคำตอบที่ดีที่สุดของคณะผู้จัดทำผู้มีฐานะสื่อมวลชนทุกภาพและคำบอกเล่า ทุกการก้มกราบ ทุกหยาดน้ำตา และการรอคอยถวายการอำลาครั้งสุดท้ายของมวลมหาประชาชน การบันทึกภาพเหล่านี้ แทนค่าคำถวายคำสรรเสริญ และเป็นประจักษ์พยานว่า พระองค์ทรงทำคุณงามความดีฝากไว้ในปฐพีนี้มากมายสักเพียงใด แม้บนผืนดินที่จุดสูงสุดบนยอดดอย ไปจนถึงจุดล่างสุด ณ ชายขอบแผ่นดินสยาม ไม่มีแห่งหนใดที่จะไม่มีพสกนิกรถวายความรักความเทิดทูนและอาลัย ต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์ คุณงามความดีใดๆ ที่เกิดจากการเผยแผ่พระเกียรติคุณอันไพศาล ของพระมหากษัตริย์ผู้เป็น King of Kings พระราชาแห่งพระราชาทั้งปวง ทางคณะผู้จัดทำขอให้ผลบุญนี้จงสำเร็จเป็นพลังผลักดันให้ชาติบ้านเมืองความสงบ เรียบร้อย สามัคคี ประชาชนไทยมีหัวใจของผู้ให้ และความสัตย์ซื่อ เพื่อน้อมถวายตอบแทนพระคุณต่อน้ำพระราชหฤทัย และพระราชปรารถนาของพระองค์ว่า "ความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง เป็นปกติสุข"


สารบัญ : ธ เสด็จสวรรคาลัย FOREVER IN OUR HEARTS

  • พระราชประวัติ
  • เสด็จสวรรคต
  • ในดวงใจนิรันดร์
  • พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  • การแสดงมหสพสมโภช ออกพระเมรุ
  • ประติมากรรมและงานประณีตศิลป์ รอบพระเมรุมาศ
  • พิธีซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสสริยยศ
  • เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
  • บทสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ธ เสด็จสวรรคาลัย FOREVER IN OUR HEARTS

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ธ เสด็จสวรรคาลัย FOREVER IN OUR HEARTS ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว