แบบฝึกหัดเสริมพัฒนาการความสามารถทางเชาว์ปัญญา อัจฉริยะตัวจิ๋ว สำหรับเด็กอายุ 5 ขวบ เล่ม 2

พร้อมกับมีเฉลยคำตอบอย่าละเอียด
จำนวน :

1

150.00 บาท

127.50 บาท

"คุณประหยัดไป 22.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกหัดเสริมพัฒนาการความสามารถทางเชาว์ปัญญา อัจฉริยะตัวจิ๋ว สำหรับเด็กอายุ 5 ขวบ เล่ม 2


รายละเอียด : แบบฝึกหัดเสริมพัฒนาการความสามารถทางเชาว์ปัญญา อัจฉริยะตัวจิ๋ว สำหรับเด็กอายุ 5 ขวบ เล่ม 2

แบบฝึกหัดเสริมพัฒนาการความสามารถทางเชาว์ปัญญา อัจฉริยะตัวจิ๋ว สำหรับเด็กอายุ 5 ขวบ เล่ม 2

เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะเพื่อเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมในแต่ละวัย โดยผ่านแบบฝึกหัดสนุกๆ ที่สอดแทรกความรู้และการฝึกทักษะไปพร้อมๆ กัน โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก จึงทำให้เด็กเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้ และพิเศษสุดคือมีคุ่มือสำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาความสามารถทางเชาว์ปัญญาของลูกอย่างเหมาะสม ทั้งการสังเกต คิดหลากหลายวิธี มิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ ความรู้รอบตัว ภาษา และคณิตศาสตร์ พร้อมกับมีเฉลยคำตอบอย่าละเอียด


คำนำ : แบบฝึกหัดเสริมพัฒนาการความสามารถทางเชาว์ปัญญา อัจฉริยะตัวจิ๋ว สำหรับเด็กอายุ 5 ขวบ เล่ม 2

สมองเด็กวัย 3-6 ขวบจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการพัฒนาอย่างถูกวิธี ถูกเวลา เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของเด็ก และได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ การจัดให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้เล่นหลายรูปแบบ ได้สำรวจ สังเกต จำ คิด ได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน อบอุ่น ไม่เครียด จะกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีความสุข ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองจะสามารถนำคำแนะนำจากหนังสือชุดนี้ไปพัฒนาลูกได้ถูกทาง และเด็กได้เรียนรู้และทำแบบฝึกหัดนี้อย่างมีความสุข เพราะการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมกับวัยเป็นพื้นฐานสำคัญให้เด็กรักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

ศศิพินท์ บุญย์สวัสดิ์

สถาบันบ้านของเล่น


เนื้อหาปกหลัง : แบบฝึกหัดเสริมพัฒนาการความสามารถทางเชาว์ปัญญา อัจฉริยะตัวจิ๋ว สำหรับเด็กอายุ 5 ขวบ เล่ม 2

เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะเพื่อเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมในแต่ละวัย โดยผ่านแบบฝึกหัดสนุกๆ ที่สอดแทรกความรู้และการฝึกทักษะไปพร้อมๆ กัน โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก จึงทำให้เด็กเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้ และพิเศษสุดคือมีคุ่มือสำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาความสามารถทางเชาว์ปัญญาของลูกอย่างเหมาะสม ทั้งการสังเกต คิดหลากหลายวิธี มิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ ความรู้รอบตัว ภาษา และคณิตศาสตร์ พร้อมกับมีเฉลยคำตอบอย่าละเอียด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกหัดเสริมพัฒนาการความสามารถทางเชาว์ปัญญา อัจฉริยะตัวจิ๋ว สำหรับเด็กอายุ 5 ขวบ เล่ม 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : แบบฝึกหัดเสริมพัฒนาการความสามารถทางเชาว์ปัญญา อัจฉริยะตัวจิ๋ว สำหรับเด็กอายุ 5 ขวบ เล่ม 2