ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู

ต้องการให้เป็นหนังสืออ่านประกอบของผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แต่เมื่อได้รวบรวมต้นฉบับครบตามแผนที่วางไว้
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู

ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู

เป้าหมายสำคัญของเรื่อง "ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู" เล่มนี้ ต้องการให้เป็นหนังสืออ่านประกอบของผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แต่เมื่อได้รวบรวมต้นฉบับครบตามแผนที่วางไว้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครูของสถาบันครุศึกษาเกือบทั้งประเทศก็ปรากฎชัดเจนว่าหนังสือเล่มนี้จะเหมาะกับผู้เรียนเพื่อเป็นครูของครูในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วไปได้อย่างดี ไม่ว่าจะเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโต และปริญญาอีกด้วย


คำนำ : ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู

วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ.2553 โดยมีเจตนารมณ์ให้สถาบันแห่งนี้เป็นตัวอย่างของสถาบันครุศึกษาเอกชนที่มีพันธกิจพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สถาบันดำเนินการได้ตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงจัดสภาพแวดล้อมนานัปการที่สามารถพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา โครงการจัดทำตำราและเอกสารทางวิชาการของวิทยาลัยก็นับเป็นภารกิจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามดำริคณบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยคือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ หนังสือ "ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู" ก็เกิดจากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในวงการครุศาสตร์ทุกท่าน ขอขอบพระคุณบรรณาธิการและผู้เขียนทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ไว้ในหนังสือ และท้ายที่สุดขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่สนับสนุนผลงานของมหาวิทยาลัยด้วยการอ่านหนังสือเล่มนี้

พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล

คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


สารบัญ : ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู

  • ครุศาสตร์ : สาขาวิชาสร้างครูและสร้างคน
  • หลักสูตรศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จะไปในทิศทางใด
  • วิชาชีพครู : หัวใจของครุศาสตร์ที่ถูกละเลย
  • การเรียนการสอนในวิชาชีพครู จะทำให้ทันสมัยได้อย่างไร
  • การบริการสถาบันครุศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
  • ผู้นำสถาบันครุศาสตร์ : ความท้าทายในอนาคต
  • แนะนำผู้เขียน

เนื้อหาปกหลัง : ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู

เป้าหมายสำคัญของเรื่อง "ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู" เล่มนี้ ต้องการให้เป็นหนังสืออ่านประกอบของผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แต่เมื่อได้รวบรวมต้นฉบับครบตามแผนที่วางไว้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครูของสถาบันครุศึกษาเกือบทั้งประเทศก็ปรากฎชัดเจนว่าหนังสือเล่มนี้จะเหมาะกับผู้เรียนเพื่อเป็นครูของครูในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วไปได้อย่างดี ไม่ว่าจะเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโต และปริญญาอีกด้วย

 ข้อมูลเพิ่มเติม : ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว