ศาสตร์พระราชา เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา

ประมวลพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ และสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ สำหรับเด็กและเยาวชน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Book Shock Sale ยิ่งช้อปยิ่งลด 1-4 เล่ม ลด 50% ช้อป 5 เล่มขึ้นไปลด 70% (สินค้าอาจจะมีตำหนิและสภาพไม่ 100% ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนคืน ยกเว้นชำรุดจากการผลิต)
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

169.00 บาท

85.00 บาท

"คุณประหยัดไป 84.00 บาท (49.70 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ศาสตร์พระราชา เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา

ศาสตร์พระราชา เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา

รวบรวมเรื่องราวพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในทุกๆด้าน เขียนเป็นข้อสั้นๆ 100 ข้อเพื่อให้เด็กอ่านง่าย มีภาพประกอบเยอะเพื่อให้เข้าใจง่าย พร้อมเกร็ดความรู้เสริมอื่นๆในล้อมกรอบ เพื่อต่อยอดความคิดให้เด็กๆค้นคว้าเพิ่มเติมได้  หัวข้อในเล่มพระอัจฉริยภาพของพระราชา ได้แก่ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและสิ่งประดิษฐ์ เช่น 1. พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม 2. พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม 3. พระอัจฉริยภาพด้านถ่ายภาพ 4. พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม 5. ในหลวงกับการส่งเสริมศิลปะกรรมไทย 6. ในหลวงกับพระปรีชาสามารถด้านดนตรี 7. ในหลวงกับการกีฬา ฯลฯ 8. 11 สิ่งประดิษฐ์ของในหลวงเพื่อคนไทย ซึ่งได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 9. ในหลวงกับพระราชกรณียกิจด้านไอที 10. ในหลวงกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา  11. ในหลวงกับการยกย่องจากนานาชาติในฐานะนักประดิษฐ์ของโลก ฯลฯ รวบรวมพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ และรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สำหรับเด็กและเยาวชน


สารบัญ : ศาสตร์พระราชา เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา

  • พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม
  • พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม
  • อัครศิลปินกับงานพุทธศิลป์
  • พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ
  • วงดนตรีของในหลวง
  • เพลงพระราชนิพนธ์
  • พระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรม
  • ทรงสืบสานโบราณราชประเพณี
  • เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙
  • พระมหากษัตริย์นักกีฬา
  • กีฬาเรือใบ
  • กีฬาแบดมินตัน
  • กษัตริย์นักประดิษฐ์
  • สิทธิบัตร
  • สิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย : กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ
  • สิ่งประดิษฐ์เพื่อวิถีชีวิตพอเพียง
  • สิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง
  • สิ่งประดิษฐ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งกำลังดำเนินการขอสิทธิบัตรห้องทรงงาน
  • ในหลวงกับการประดิษฐ์รูปแบบอักษรไทยสำหรับคอมพิวเตอร์
  • สายอากาศย่านความถี่สูงมาก (วีเอชเอฟ)

   


เนื้อหาปกหลัง : ศาสตร์พระราชา เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา

ศาสตร์พระราชา ตลอด ๗๐ ปีที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงงานหนักในทุกด้าน พระอัจฉริยภาพของพระองค์กลายมาเป็นองค์ความรู้ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและพึ่งพาเตนเองได้

รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ศาสตร์พระราชา เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ พระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการการต่างๆ มากมาย เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยทรงนำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักการทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ รวมเรียกว่า "ศาสตร์พระราชา" หนังสือ ศาสตร์พระราชา เรื่อง ใต้ร่มพระบารมี รวบรวมพระราชกรณียกิจต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงทำเพื่อพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุขของคนในประเทศ รวมถึงการเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกเพื่อหลอมรวมจิตใจของคนในชาติเข้าด้วยกันในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ศึกษา อ้างอิง รวมทั้งตระหนักถึงพระเมตตาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อชาวไทยทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านพระราชกรณียกิจมากมายที่ทำให้ชาวไทยอยู่ดีกินดี มีความสุข และเกิดแรงบันดาลใจที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์มาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ข้อมูลเพิ่มเติม : ศาสตร์พระราชา เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ศาสตร์พระราชา เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว