พัสดุภาครัฐ 2560

พร้อมสรุปสาระและประเด็นสำคัญ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้รับจ้างต้องรู้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฏกระทรวง และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

320.00 บาท

272.00 บาท

"คุณประหยัดไป 48.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พัสดุภาครัฐ 2560

พัสดุภาครัฐ 2560

หนังสือ "พัสดุภาครัฐ 2560" จัดทำขึ้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการพัสดุภาครัฐกว่า ๒๐ ปี ด้วยความเข้าใจถึงความท้าทายอันยิ่งยวดของการทำงานในด้านดังกล่าว จึงตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นไปที่การสรุปสาระและประเด็นสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหระทรวงและระเบีบยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ของตราพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ขึ้นมา คือ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิืดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อันจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่นๆ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป


คำนำ : พัสดุภาครัฐ 2560

หนังสือ "พัสดุภาครัฐ 2560" จัดทำขึ้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการพัสดุภาครัฐกว่า ๒๐ ปี ด้วยความเข้าใจถึงความท้าทายอันยิ่งยวดของการทำงานในด้านดังกล่าว จึงตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นไปที่การสรุปสาระและประเด็นสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหระทรวงและระเบีบยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ของตราพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ขึ้นมา คือ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิืดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อันจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่นๆ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ผู้จัดทำ


สารบัญ : พัสดุภาครัฐ 2560

  • สาระสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวง
  • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


ข้อมูลเพิ่มเติม : พัสดุภาครัฐ 2560

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พัสดุภาครัฐ 2560 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว