นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและเสริมสร้างความรู้เชิงวิชาการ เพื่อการจัดการให้แก่นิสิตและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งระดับปริญญษตรี ปริญญาโท ปริญญษเอก และผู้ที่สนใจทั่วไป
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • พิเศษ! ช้อปหนังสือช่วยชาติครบ 3 เล่มขึ้นไปลด15% สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท
จำนวน :

1

 • 1

170.00 บาท

161.50 บาท

"คุณประหยัดไป 8.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา


รายละเอียด : นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

หนังสือ นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและเสริมสร้างความรู้เชิงวิชาการ เพื่อการจัดการให้แก่นิสิตและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งระดับปริญญษตรี ปริญญาโท ปริญญษเอก และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วยนวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรม การบริหารนวัตกรรม และนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาประเทศ


คำนำ : นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้เขียนได้มีประสบการณ์ในการเรียนทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา และมีการบรรยายรวมทั้งการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านการบริการมานานกว่า 10 ปี ทำให้ผู้เขียนเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากนวัตกรรม และในการสร้างมูลค่าเพิ่มของนวัตกรรมนั้น ทรัพย์สินทางปัญญามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่โลกใบนี้ ผู้เขียนหวังว่าหนังสือ " นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา" เล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อผู้อ่าน การเรียนการสอนและเสริมสร้างความรู้เชิงวิชาการเพื่อการจัดการให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนดีของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนขออุทิศให้แก่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ที่ประสิทประสาทด้านความรู้ให้แก่ผู้เขียน หากหนังสือเล่มนี้มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และยินดีรับฟังคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผศ.ดร.เทพรัตน์ พิมลเสถียร


สารบัญ : นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

  • บทที่ 1 นวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรม
  • บทที่ 2 การบริหารนวัตกรรม
  • บทที่ 3 นวัตกรรมกับการจัดการด้านธุรกิจ
  • บทที่ 4 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
  • บทที่ 5 นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
  • บทที่ 6 นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาประเทศ
  • บรรณานุกรม

เนื้อหาปกหลัง : นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

หนังสือ นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและเสริมสร้างความรู้เชิงวิชาการ เพื่อการจัดการให้แก่นิสิตและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งระดับปริญญษตรี ปริญญาโท ปริญญษเอก และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วยนวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรม การบริหารนวัตกรรม และนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาประเทศ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา