พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

เหมาะสำหรับวิศวกรที่ทำงานด้านการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรปวช ปวส และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ การทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปโลหะก้อน การขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะแบบพิเศษ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับวิศวกรที่ทำงานด้านการออกแบบแม่พิมพ์โลหะอีกด้วย

 


คำนำ : พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เป็นแขนงหนึ่งของกรรมวิธีกา่รผลิตในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตชิ้นส่วนยานยนตร์ ปัจจุบันกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะสามารถแบ่งออกได้หลายวิธีการผลิต ขึ้นอยู่กับความต้องการของชิ้นงาน การศึกษากรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะทำให้สามารถเข้าใจกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นคู่มือช่วยให้นักเรียน นักศึกษา และวิศวกรเข้าใจเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ รวมถึงสามารถออกแบบแม่พิมพ์โลหะได้อย่างถูกต้อง

ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล


สารบัญ : พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

  • บทที่ 1 พื้นฐานการขึ้นรูปโลหะ
  • บทที่ 2 สมบัติเชิงกลของโลหะ
  • บทที่ 3 การทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ
  • บทที่ 4 การขึ้นรูปโลหะก้อน
  • บทที่ 5 การขึ้นรูปโลหะแผ่น
  • บทที่ 6 การขึ้นรูปโลหะแบบพิเศษ
  • บทที่ 7 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานขึ้นรูปโลหะ
  • บทที่ 8 ไตรโบโลยี
  • บรรณานุกรม

เนื้อหาปกหลัง : พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรปวช ปวส และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ การทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปโลหะก้อน การขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะแบบพิเศษ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับวิศวกรที่ทำงานด้านการออกแบบแม่พิมพ์โลหะอีกด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติม : พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ