ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ทฤษฎีความงาม

ผู้เขียน :

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งต่างๆ ด้วยองค์ประกอบศิลป์

EARN Concept

9786167852188

187

12.6 x 18.4 x 1.1 cm

183 g

ศิลปกรรม/ ดนตรี/ กีฬา

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 149.00 บาท

141.55 บาท

ทฤษฎีความงาม

องค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะ, การจัดวางองค์ประกอบศิลป์, และเทคนิคการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งทั้งหมดรวมกันทำให้เกิดความงามทางสายตา ตามหลักสุนทรียศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน หรือแม้แต่งานอดิเรกของผู้อ่าน เช่น วาดรูป ทำอาหาร ตกแต่งบ้าน ฯลฯ หากผู้อ่านกำลังทำงานเกี่ยวกับด้านความงาม หนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่เป็นอีกหนึ่งแหล่งอ้างอิง แต่ถ้าผู้อ่านกำลังเตรียมตัวเขาเรียนวิชาด้านศิลปะ หรือกำลังเรียนอยู่ ก็อาจจะพบว่าคำแปลกๆ หรือแนวคิดแปลกๆ มากมายจนรู้สึกว่า มีคนที่เค้ามองอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ? เมื่อเวลาผ่านไปจะเริ่มชินไปเอง

 
 
 
  • เกี่ยวกับความงาม
  • องค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะ
  • การจัดวางองค์ประกอบศิลป์
  • เทคนิคการจัดวางองค์ประกอบศิลป์
  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความงาม