ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ความรู้เบื้องต้นการค้าที่เป็นธรรม

ผู้เขียน :

ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ปัจจัยการผลิตจนถึงผู้บริโภค

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

9786169109044

187

16.8 x 20.9 x 1.1 cm

277 g

บทความ/สารคดี

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 180.00 บาท

171.00 บาท

ความรู้เบื้องต้นการค้าที่เป็นธรรม

ธุรกิจ (การค้า) มักถูกกล่าวหาว่า ไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้ผลิต การค้าที่เป็นธรรมมีจริงหรือ ต่างจากการค้าทั่วไปอย่างไร แฟร์เทรดมีเป้าหมายเพื่อช่วยผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจระยะยาวกับผู้ผลิต ดูแลซึ่งกันและกัน ทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่ทำร้ายธุรกิจคู่แข่งให้ราคาที่เป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้ผลิตพัฒนาผู้ผลิตให้เติบโตไปพร้อมกัน

 
 
 
  • นิยามและหลักการของการค้าที่เป็นธรรม
  • ขบวนการแฟร์เทรดต่างประเทศ
  • การค้าเแฟร์เทรด
  • ขบวนการแฟร์เทรดในประเทศไทย
  • ระบบการตรวจรับรองแฟร์เทรด
  • แฟร์เทรดแบบไหน จริงหรือไม่