ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Thinking Teacher อยากสอนศิษย์ให้คิดเป็น

ผู้เขียน :

ปฏิรูปการสอนเพื่อเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด

บรรจง อมรชีวิน

9786164400436

156

16.5 x 24.1 x 0.9 cm

266 g

บทความ/สารคดี

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 195.00 บาท

185.25 บาท

Thinking Teacher อยากสอนศิษย์ให้คิดเป็น

วัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยเกื้อกูลให้ครูหันมาสอนให้เด็กคิดมากขึ้นด้วยความพยายามในการที่จะช่วยทำความเข้าใจในวิธีการต่างๆ ในกระบวนการของการสอนให้คิดได้ง่ายขึ้นและอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งเมื่อครูได้มีความเข้าใจและเห็นถึงวิธีการด้งกล่าวแล้วก็เป็นที่คาดคิดได้ว่าจะสอนให้เด็กคิดมากขึ้น ซี่งนั่นย่อมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ของสังคมไทยได้มากขึ้นอย่างแน่นอน หนังสือเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการพยายามอธิบายถึงวิธีการของการสอนคิดให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจมากขึ้น จะทำให้มีความจูงใจในการที่จะมีมุทิตาจิตอย่างที่ว่าต่อไปอย่างไม่ยากลำบากจนเกินไป เพราะหากครูต้องไปขวนขวายหาความรู้เอาเองจะสอนการคิดอย่างไรก็คงจะเป็นการยากที่จะทำอย่างนั้นเพราะลำพังการสอนเนื้อหาให้เด็กได้เข้าใจในเนื้อหาความรู้ ก็เป็นภาระไม่น้อยแล้ว หนังสือเล่มนี้จึงน่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูในการสอนให้คิดต่อไป

 
 
 
  • บทบาทของครูในการสอนคิด
  • หลักการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  • เรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างไร
  • วิธีการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณขั้นพื้นฐาน
  • การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ซับซ้อนในระดับกลางและขั้นสูง
  • การบูรณาการการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณเข้ากับหลักสูตรต่างๆ
 

หัวใจสำคัญของการศึกษาก็คือการสอนให้เด็กรู้จักคิด ดังที่ขงจื๊อกล่าวไว้ว่า "การศึกษาที่ปราศจากการสอนให้คิดนับว่าเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์" และคนสำคัญที่จะสอนให้เด็กรู้จักคิดได้และคิดเป็นก็คือครู ความเข้าใจในเรื่องของแนวคิด เทคนิคและวิธีการเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนผ่านเด็กไปสู่การคิดเป็นและมีความเจริญในปัญญาในที่สุด นี่หรือไม่ที่ลึกๆ แล้วเราล้วนคาดหวังจากครูอยู่ที่ครูว่าจะเลือกเดินตามหนังสือ Thinking Teacher นี้หรือไม่