การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ปรัชญา และอุดมการณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร การจัดองค์กร วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทำงาน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

180.00 บาท

153.00 บาท

"คุณประหยัดไป 27.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

เป็นวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ปรัชญา และอุดมการณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร การจัดองค์กร วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทำงาน การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงาน การสื่อสาร การสั่งการ การฝึกอบรม การสาธิตวิธีทำงาน และการกำกับงาน ครอบคลุม 12 บทเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร การทำงานเป็นทีม การจัดองค์กร และการพัฒนาองค์กร การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการจูงใจในการทำงาน การฝึกอบรม. การสาธิตวิธีทำงาน และการสอนแนะ การบังคับบัญชา การสั่งงาน และการกำกับการทำงาน การสร้างภาวะผู้นำ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร


สารบัญ : การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
  • การจัดองค์กร และการพัฒนาองค์กร
  • พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร
  • ประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการจูงใจในการทำงาน
  • การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
  • การสร้างภาวะผู้นำ


ข้อมูลเพิ่มเติม : การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว