หลวงปู่สิม พุทธาจาโร (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 13)

เป็นผู้มีศีลงดงาม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

159.00 บาท

135.15 บาท

"คุณประหยัดไป 23.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 13)


รายละเอียด : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 13)

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 13)

พระอาจารย์สายวัดป่าในยุคปัจจุบันนั้น ท่านได้รับการเทิดทูนบูชาจากบรรดาศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมเสมอมา ด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติของพระอาจารย์แต่ละองค์ รวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาที่ได้รับการสั่งสอนอบรมกันมา ด้วนแต่มีความงดงามและเคร่งครัดในธรรมวินัยอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จากเนื้อธรรมต่างๆ ที่ครู อาจารย์ ที่แสดงและอบรมสั่งสอนศิษย์ ล้วนแต่เป็นธรรมชั้นสูง ถึงแก่นธรรม ถึงใจของผู้ได้ฟังได้รู้ตลอดมา หากเราได้ศึกษาติดตามข้อวัตรปฏิบัติ และคำสอนของท่านอย่างใคร่ครวญ จะไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ เพราะทั้งการปฏิบัติ และคำสอนพระอาจารย์แต่ละองค์ ล้วนแล้วแต่เกิดจากการปฏิบัติจริง เสาะแสวงหาธรรมจริง จนรู้จริงด้วยตนเองก่อน จึงได้นำมาสั่งสอนแก่ศิษย์ และธรรมะเหล่านั้นไม่ผิดเพี้ยนไปจากแนวคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ใช้สั่งสอนในสมัยพุทธกาลเลย หนังสือชุดนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาทั้งประวัติและคำสอนของพระอาจารย์ หลายๆ องค์ที่ล้วนแล้วแต่เป็นอริยสงฆ์ ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อมอบไว้ให้เป็นมรดกทางปัญญา แก่ลูกหลานและผู้ที่ในใจใฝ่รู้ในธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และยังสามารถใช้เป็นของขวัญแก่คนอื่นๆ เพื่อเป็นการเผยแผ่ธรรมะให้อยู่คู่กับคนไทยได้อีกด้วย


สารบัญ : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 13)

  • หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
  • เป็นผู้มีศีลงดงาม
  • คำพยากรณ์ของหลวงปู่มั่น
  • ชาติกำเนิด
  • นิมิตดีในวันเกิด
  • ฉายแววแต่เยาว์วัย
  • ผู้เห็นภัยในความตาย
  • บรรพชาเป็นสามเณร
  • เข้าญัตติกรรมเป็นธรรมยุต
  • หลวงปู่พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล
  • ติดตามคณะหลวงปู่มั่นไปเมืองอุบลราชธานี

เนื้อหาปกหลัง : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 13)

ศีล เป็นสะพานทอดนำไปสู่ฐานะที่สูง คนทั้งหลายไม่ว่าตนเองจะมีศีลหรือไม่ ใจก็ย่อมยกย่องนับถือผู้มีศีล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 13) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 13)