หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 12)

พระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

159.00 บาท

135.15 บาท

"คุณประหยัดไป 23.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 12)


รายละเอียด : หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 12)

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 12)

พระอาจารย์สายวัดป่าในยุคปัจจุบันนั้น ท่านได้รับการเทิดทูนบูชาจากบรรดาศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมเสมอมา ด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติของพระอาจารย์แต่ละองค์ รวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาที่ได้รับการสั่งสอนอบรมกันมา ด้วนแต่มีความงดงามและเคร่งครัดในธรรมวินัยอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จากเนื้อธรรมต่างๆ ที่ครู อาจารย์ ที่แสดงและอบรมสั่งสอนศิษย์ ล้วนแต่เป็นธรรมชั้นสูง ถึงแก่นธรรม ถึงใจของผู้ได้ฟังได้รู้ตลอดมา หากเราได้ศึกษาติดตามข้อวัตรปฏิบัติ และคำสอนของท่านอย่างใคร่ครวญ จะไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ เพราะทั้งการปฏิบัติ และคำสอนพระอาจารย์แต่ละองค์ ล้วนแล้วแต่เกิดจากการปฏิบัติจริง เสาะแสวงหาธรรมจริง จนรู้จริงด้วยตนเองก่อน จึงได้นำมาสั่งสอนแก่ศิษย์ และธรรมะเหล่านั้นไม่ผิดเพี้ยนไปจากแนวคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ใช้สั่งสอนในสมัยพุทธกาลเลย หนังสือชุดนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาทั้งประวัติและคำสอนของพระอาจารย์ หลายๆ องค์ที่ล้วนแล้วแต่เป็นอริยสงฆ์ ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อมอบไว้ให้เป็นมรดกทางปัญญา แก่ลูกหลานและผู้ที่ในใจใฝ่รู้ในธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และยังสามารถใช้เป็นของขวัญแก่คนอื่นๆ เพื่อเป็นการเผยแผ่ธรรมะให้อยู่คู่กับคนไทยได้อีกด้วย


สารบัญ : หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 12)

  • พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
  • แผ่เมตตา ไม่มีประมาณ
  • ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต
  • ชาตภูมิ
  • มารดาขอให้บวชตลอดชีวิต
  • ความฝันของคุณยาย
  • ขอให้บวช พร้อมกับน้าชาย
  • สามเณรแหวน
  • เหตุสะเทือนใจ ครั้งที่สอง
  • เดินทางไปเรียนที่อุบลราชธานี
  • สำนักเรียนมูลกัจจายน์

เนื้อหาปกหลัง : หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 12)

บารมีต้องสร้างเอา เหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดก ก็ต้องมั่นบำรุงรักษา ไม่ใช่แห่ไปชื่นชมต้นมะม่วงของคนอื่น ต้องไปปลูกไปบำรุงต้นมะม่วงของตนเอง การสร้างบารมีก็เช่นกัน ต้องสร้างทำเอาเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 12) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ (ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 12)