ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่คำจำกัดความของเครื่องสำอางและเวชสำอาง การอ้างสรรพคุณโครงสร้างของผิวหนังในระดับมหภาคและจุลภาค-การทำงาน และการผลิตชีวโมเลกุลที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (biomarkers) โดยเซลล์หลัก ที่พบในผิวหนัง ได้แก่ คีราติโนไซต์ (keratinocyte) เมลาโนไซต์ (melanocyte) และไฟโบรบลาสต์-(fibroblast)-และการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางโดยใช้เซลล์และเนื้อเยื่อผิวหนังเพาะเลี้ยง โดยนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานและการผลิตชีวโมเลกุลจากเซลล์เหล่านี้ มาประยุกต์ใช้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า-หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ทั้งในแวดวงวิชาการ และภาคอุตสาหกรรม-เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง นำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
จำนวน :

1

428.00 บาท

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 17 แต้ม"

Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่คำจำกัดความของเครื่องสำอางและเวชสำอาง การอ้างสรรพคุณโครงสร้างของผิวหนังในระดับมหภาคและจุลภาค-การทำงาน และการผลิตชีวโมเลกุลที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (biomarkers) โดยเซลล์หลัก ที่พบในผิวหนัง ได้แก่ คีราติโนไซต์ (keratinocyte) เมลาโนไซต์ (melanocyte) และไฟโบรบลาสต์-(fibroblast)-และการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางโดยใช้เซลล์และเนื้อเยื่อผิวหนังเพาะเลี้ยง โดยนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานและการผลิตชีวโมเลกุลจากเซลล์เหล่านี้ มาประยุกต์ใช้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า-หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ทั้งในแวดวงวิชาการ และภาคอุตสาหกรรม-เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง นำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว