ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2560

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษานักวิชาการนักปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องในวงการภาษีอากร จะได้ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2560

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2560

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • อากรแสตมป์
 • กฎหมายการบัญชี
 • ความรู้เสริม : ภาษีการรับมรดก

คำนำ : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2560

จากสภาพเศรษฐกิจและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ทำให้รัฐบาลต้องแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขนาดใหญ่ เริ่มบังคับใช้สำหรับปีภาษี 2560 เช่น การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปรับปรุงประมวลรัษฎากรอีกหลายประการ แต่ที่สำคัญคือ การแก้ไขเพิ่มให้ "ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย มีผลบังคับใช้ 9 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะมีผลกระทบกับการคำนวนภาษีเงินได้ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างมาก  การจัดพิมพ์หนังสือครั้งใหม่ในปี 2560 ได้แก้ไขปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้ถูกต้องทันสมัยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังที่เคยมาปฏิบัติมาทุกปี โดยเฉพาะตัวอย่างการคำนวณ ภาษีเงินได้มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษานักวิชาการนักปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องในวงการภาษีอากร จะได้ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปถ้าพบข้อผิดตกบกพร่องหรือมีข้อติชมชี้แนะประการใดเกี่ยวกับหนังสือนี้ โปรดแจ้งให้ทางผู้รวบรวมและเรียบเรียงทราบทางหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ปรากฏบนปกหลังของหนังสือเล่มนี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง


สารบัญ : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2560

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เนื้อหาปกหลัง : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2560

 • แก้ไขจากร้อนละ 55 เป็น 50 ตามประกาศ รสช ฉบับที่ 37 ใช้สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่ 1 มาราคม 2534 เป็นต้นไป
 • เงินได้สุทธิจากการคำนวนภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 ได้รับการยกเว้นเฉพาะภาษีเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรกตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551


ข้อมูลเพิ่มเติม : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2560

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2560 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2560