ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

สมาธิพลิกชีวิต

ผู้เขียน :

โยคะภาวนา ต้นทุนเก่าจากอดีตชาติกลายเป็นธรรมโอสถ ที่ช่วยให้ชีวิตไม่ติดอยู่กับวีลแชร์

อมรินทร์ธรรมะ

9786161817299

136

14.6 x 20.9 x 0.8 cm

203 g

ธรรมะประยุกต์

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 149.00 บาท

134.10 บาท

E-Books

ราคา 149.00 บาท

139.00 บาท

You save 7% (10 baht)
from books price

สมาธิพลิกชีวิต

ชีวิตของจิตอาสา ครูดล จากเครือข่ายชีวิตสิกขา ผู้มีต้นทุนเก่าจากอดีตชาติเป็นฤาษีที่ฝึกโยคะสูตร ทำให้ชาตินี้เขาทำสมาธิได้เข้าถึงสภาวะอนันต์ อันเป็นสภาวะขั้นสูงสุดของโยคะสมาธิภาวนา ครูดลผ่านประสบการณ์เฉียดตายหลายครั้งทั้งจากอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพคือกระดูกงอกทับไขสันหลัง ซึ่งหมอฟันธงว่าต้องเป็นอัมพาตหากไม่ได้รับการผ่าตัดในทันที แต่ครูดลกลับให้ธรรมโอสถเยียวยารักษาตัวเองด้วยหลักของโยคะสมาธิภาวนาในการดูกายดูจิตที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลา และผันตัวเองมาสอนสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิทยาทานในหลักสูตรต่างๆ เช่น -โยคะภาวนา -บำบัดกายเยียวยาใจด้วยสมาธิ -การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ ฯลฯ

 
 
 

กฎของการรับ คือ ต้องมีพื้นที่พร้อมที่จะรับเพิ่มเติม การรับในทาง "โลก" เราอาจต้องยอมสูญเสียพื้นที่ของตัวตนบางอย่างเพื่อให้ได้ "สิ่งนั้น" มาเพื่อจะสนองความอยากนั้น โดยมากเมื่อได้ดังใจอยากแล้ว เราก็มักพอกพูนความเป็นตัวตนใหม่ขึ้นมาตัวตนแล้วตัวตนเล่าไม่มีจบสิ้น ส่วนการรับในทาง "ธรรม" เราต้องยอมสูญสิ้นพื้นที่ของอัตตาบางอย่างเพื่อให้มีพื้นที่ว่างพอที่จะเห็นธรรม ทั้งนี้การเห็นธรรมผ่านประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติย่อมแตกต่างจากการรู้ธรรมผ่านการดู การอ่าน และการฟัง เมื่อเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นโลกตามความเป็นจริง และนำไปสู่การลด ละ เลิกในความเป็นตัวตนทั้งของเดิมและของใหม่ เพราะจะเป็นอะไรได้อีกเล่า ในเมื่อแท้จริงแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรเลย

ครูดล เครือข่ายชีวิตสิกขา

 

สมาธิพลิกชีวิต เป็นเรื่องราวและที่มาที่ไปในชีวิตบนเส้นทางธรรมของ ครูดล-ธนวัชร์ เกตน์วิมุต จากบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จนถึงการเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์กระดูกงอกทับเส้นประสาทส่วนสำคัญ ซึ่งหากไม่ได้ธรรมโอสถ เขาคงเป็นอัมตาตและใช้ชีวิตอยู่บนวีลแชร์ไปแล้ว เกือบสิบปีในการทำงานจิตอาสาของครูดล เป็นเพราะรู้สึกว่าตนเองเกิดมาเพื่อ "ทำหน้าที่" หน้าที่ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม หน้าที่ในการปลดเปลื้องความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ผู้คนด้วยการสอนภาวนาผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจุดเริ่มต้นในการเป็นจิตอาสานี้ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในการคิดทำความดีถวาย "ในหลวง" เพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านและตอบแทนคุณแผ่นดิน เขาจึงรวบรวมกลุ่มคนผู้มีแนวคิดแบบเดียวกัน สร้าง "เครือข่ายชีวิตสิกขา" ขึ้นมาสำหรับทำงานจิตอาสาโดยเฉพาะ หวังว่าประสบการณ์หลายช่วงชีวิตของครูดลจะทำให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจว่า ชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม เราควรดำเนินชีวิตแบบไหนถึงจะเรียกได้ว่า "ไม่ประมาท" ในการใช้ชีวิต เพราะชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอน จึงไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดเรื่องดีหรือเรื่องร้ายกับเราต่อไปในอนาคตจะดีกว่าไหมถ้าเรามีต้นทุนที่ดีของชีวิตในชาตินี้ที่สามารถต่อยอดไปจนถึงชาติหน้าได้ด้วย

อมรินทร์ธรรมะ

 
คำนำผู้เขียน

กฎของการรับ คือ ต้องมีพื้นที่พร้อมที่จะรับเพิ่มเติม 
การรับในทาง “โลก” เราอาจต้องยอมสูญเสียพื้นที่ของตัวตนบางอย่างเพื่อให้ได้ “สิ่งนั้น” มาที่จะสนองความอยากนั้น โดยมากเมื่อได้ดังใจอยากแล้วเราก็มักพอกพูนความเป็นตัวตนใหม่ขึ้นมาตัวตนแล้วตัวตนเล่าไม่มีจบสิ้น
ส่วนการรับในทาง “ธรรม”  เราต้องยอมสูญสิ้นพื้นที่ของอัตตาบางอย่างเพื่อให้มีพื้นที่ว่างพอที่จะเห็นธรรม ทั้งนี้การเห็นธรรมผ่านประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติย่อมแตกต่างจากการรู้ธรรมผ่านการดู การอ่านและการฟังเมื่อเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นโลกตามความเป็นจริง  และนำไปสู่การลด ละ เลิก ในความเป็นตัวตนทั้งของเดิมและของใหม่ เพราะจะเป็นอะไรได้อีกเล่า ในเมื่อแท้จริงแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรเลย
ผมขอกราบนอบน้อมต่อทุกเหตุปัจจัยที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เพื่อรังสรรค์ “ต้นทุนของชีวิต” และทำให้ผมได้มีโอกาสสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านทุกๆ ท่าน   เมื่อทุกท่านอ่านจบขอให้วางหนังสือลงแล้วเปิดพื้นที่ว่างเพื่อพร้อมรับ “ผลของการปฏิบัติ” ผ่านประสบการณ์เฉพาะตนในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถเห็นธรรมได้ในวิธีการปฏิบัติที่เรียบง่ายบนวิถีชีวิตของตัวเอง สุดท้ายผมจะนำรายได้จากการแบ่งปันแรงบันดาลใจผ่านหนังสือเล่มนี้ไปใช้เพื่อเป็นต้นทุนในการทำความดีเพื่อสังคมต่อไปครับ


ครูดล เครือข่ายชีวิตสิกขา 
 
  • แสวงหาหนทางธรรม
  • "โยคะ" เป็นประตูสู่สมาธิ-ชั้นสูง
  • โลกนี้คือสิ่งสมมติ
  • รู้คำตอบของการเกิดมา
  • หน้าที่ที่ต้องทำในชาตินี้
  • เผชิญทุกขเวทนาครั้งยิ่งใหญ่
  • ธรรมโอสถมีอยู่จริง
  • ถอดประสบการณ์สู่บทเรียน
  • ตอบแทนคุณแผ่นดิน
 
ต้นทุนเก่าจากอดีตชาติทำให้ครูดลได้พบกับสภาวธรรมครั้งสำคัญเป็นสุดยอดของคัมภีร์โยคะที่บริสุทธิ์และสงบเย็น เมื่อมีเหตุการณ์เฉียดตายจากทั้งอุบัติเหตุ และอยู่ๆ ก็มีกระดูกงอกกับเส้นประสาทจนทำให้เกือบเป็นอัมพาตด้วยสมาธิ สติ และการภาวนาอย่างต่อเนื่องของครูดล จึงพาให้ข้ามผ่านจุดพลิกผันของชีวิตแต่ละครั้งมาได้และนำประสบการณ์ในการบำบัดเยียวยารักษาตนเอง ด้วยโยคะภาวนามาช่วยรักษาผู้ป่วยและเป็นวิทยาการสอนภาวนาผ่านกิจกรรมต่างๆ ในทุกวันนี้