ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์

ผู้เขียน :

เป็นหนังสือที่พี่เขียนให้น้องที่จะครบ 5 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อที่จะระลึกด้วยกันถึงทุกข์สุขสมัยที่เป็นเด็กและเยาวชน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

9786167681184

450

12.5 x 18.5 x 2.7 cm

418 g

พระราชนิพนธ์

Hardcover

Send to friend

เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์

ไม่ได้เป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหนังสือที่พี่เขียนให้น้องที่จะครบ 5 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อที่จะระลึกด้วยกันถึงทุกข์สุขสมัยที่เป็นเด็กและเยาชนด้วยกัน โดยแบ่งให้ผู้อื่นได้ทราบด้วย หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ภาคใหญ่ๆ ภาคที่ 1 กล่าวถึงสมัยที่ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเล็กๆ ภาคที่ 2 กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของพระองค์พี่เป็นยุวกษัตริย์ ภาคที่ 3 กล่าวถึงการเป็นยุวกษัตริย์จนถึงพระองค์น้องต้องมาเป็นยุวกษัตริย์ต่อไป จะอ่านได้หลายแบบ จะดูแต่รูปก็มีรูปพอให้ดู เกือบ 800 รูป จะอ่านแต่ส่วนที่เป็นการเล่นสนุกๆ ก็ได้ หรือจะทำให้อยากศึกษาราชประเพณีต่อไป เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่รัชกาลที่ 8 ไม่ได้ทรงเข้าพิธี จึงต้องมาประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยภายหลังเป็น "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล" หรือจะทำให้อยากศึกษาปัญหาการเมืองของสภาสมัยนั้นซึ่งไม่แตกต่างกับสมัยนี้เท่าใด อีกแบบหนึ่ง คือการวิเคราะห์ว่าส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนของบุคลิกและจริยาวัตรของคนทั่วไปนั้นมีสัดส่วนอย่างไรสำหรับทั้งสองพระองค์

 
 
 
  • แผนผังราชจักรีวงศ์
  • ขยายความพระนามย่อที่ใช้ในหนังสือ
  • เจ้านายเล็กๆ
  • ไฮเดลเบอร์ก 2468
  • ปารีส-โลซานน์ 2469
  • สหรัฐอเมริกา 2469-2476
  • ลอนดอน-โลซานน์-กลับเมืองไทย 2471
  • กรุงเทพฯ 2471-2476
  • เดินทางไปโลซานน์ 2476
  • สองปีแรกที่โลซานน์ 2476