ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

มองคนด้วยมุมใหม่ เปลี่ยนใจให้เป็นสุข เอ็นเนียแกรม คน 9 แบบ

ผู้เขียน :

หนังสือเอ็นเนียแกรมภาษาไทย เล่มที่ 7 อ่านง่าย อ่านสนุก ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง

มูลนิธิโกมลคีมทอง

9786167102825

20.9 x 18.9 x 1.0 cm

277 g

จิตวิทยา

Paperback

จิตวิทยา,จิตวิทยาประยุกต์,หนังสือแปล,จิตวิทยาแปล,จิตวิทยาความต้องการ

Send to friend

Promotion

Books

ราคา 180.00 บาท

153.00 บาท

มองคนด้วยมุมใหม่ เปลี่ยนใจให้เป็นสุข เอ็นเนียแกรม คน 9 แบบ

แม้จะรู้กันอยู่แล้วว่า "คนเราคิดไม่เหมือนกัน" แต่น้อยคนนักที่จะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าไม่เหมือนกันตรงไหน เพราะอะไร แล้วอย่างไร เรายังรู้ไม่จริง จึงมักคิดว่า คนส่วนใหญ่ถึงจะคิดไม่เหมือนกันก็คงจะคล้ายกับเรามากกว่า แล้วก็อดไม่ได้ที่มักจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง จนมองคนที่คิดและทำอะไรต่างไปจากเราอย่างมากนั้นว่า แปลก.. น่าปรับปรุงแก้ไข.. หรืออาจตัดสินไปว่า "คนนั้น มีปัญหา.." แต่เอ็นเีนียแกรมจะทำให้เราเกิดความแจ่มแจ้งว่า คนเรามีความแตกต่างทางพื้นฐานความคิดอย่างมาก

ความรู้เรื่องคนเก้าแบบของเอ็นเนียแกรมจะทำให้เราซาบซึ้งถึงความแตกต่าง เราจะมองตัวเองและผู้อื่นด้วยมุมมองใหม่และจะเกิดความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น เมื่อรู้เขารู้เราอย่างถ่องแท้แล้ว เราจะเลิกที่จะพยายามทำให้เขาเป็นดั่งที่เราต้องการ แต่จะมีความเอื้ออาทรต่อกันมากขึ้น จะไม่หงุดหงิดหรือคับข้องใจกับการกระทำบางอย่างของเขาเหมือนอย่างที่เคยเป็น

 
 
 
 • เอ็นเนียแกรมคืออะไร
 • เพอร์เฟคชั่นนิสต์ (ลักษณ์ 1)
 • ผู้ช่วยเหลือ (ลักษณ์ 2)
 • ผู้ใฝ่สำเร็จ (ลักษณ์ 3)
 • คนโรแมนติก (ลักษณ์ 4)
 • ผู้สังเกตการณ์ (ลักษณ์ 5)
 • นักปุจฉา (ลักษณ์ 6)
 • นักผจญภัย (ลักษณ์ 7)
 • ผู้ปกป้อง (ลักษณ์ 8)
 • ผู้ประสานไมตรี (ลักษณ์ 9)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณ์ตามเอ็นเนียแกรมกับทฤษฎีบคลิกภาพของคาร์ล ยุง
 

ความรู้จากเอ็นเนียแกรมทำให้เราเข้าใจผู้อื่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และตัวเราเองก็ยังได้เรียนรู้พฤติกรรมทางเลือกอื่นๆ ซึ่งต่างจากที่เรามักทำจนเป็นแบบแผน เราจะเป็นอิสระจากกลยุทธ์เก่าๆ ที่เราใช้ในชีวิตและจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆ ด้วยมุมมองที่กว้างขึ้น

 • ลักษณ์ 1 เพอร์เฟคชั่นนิสต์
 • ลักษณ์ 2 ผู้ช่วยเหลือ
 • ลักษณ์ 3 ผู้ใฝ่สำเร็จ
 • ลักษณ์ 4 คนโรแมนติก
 • ลักษณ์ 5 ผู้สังเกตการณ์
 • ลักษณ์ 6 นักปุจฉา
 • ลักษณ์ 7 นักผจญภัย
 • ลักษณ์ 8 ผู้ปกป้อง
 • ลักษณ์ 9 ผู้ประสานไมตรี