ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

พลังแห่งจิตเงียบ: สภาวะรับรู้อันไร้การเลือก 3

ผู้เขียน :

หนังสือแปล 1 ใน 3 เล่มที่แปลจากหนังสือชื่อ Choiceless Awareness ซึ่งรวบรวมโดยมูลนิธิกฤษณมูรติแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

มูลนิธิอันวีกษณา

9786169159995

14.5 x 21.0 x 1.2 cm

264 g

จิตวิทยา

Paperback

หนังสือแปล,หนังสือสองภาษา,ความเรียง,จิตวิทยาประยุกต์,ศาสนาและปรัชญา

Send to friend

Books

ราคา 160.00 บาท

152.00 บาท

พลังแห่งจิตเงียบ: สภาวะรับรู้อันไร้การเลือก 3

หนังสือสองภาษาเล่มนี้ เป็นเล่มที่สาม จากสามเล่มที่แปลจากหนังสือชื่อ Choiceless Awareness ซึ่งรวบรวมโดยมูลนิธิกฤษณมูรติแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หนังสือแปลเล่มนี้เน้นถึงการเป็นแสงสว่างแห่งตน กฤษณมูรติประกาศว่าบุคคลต้องเป็นแสงสว่างแห่งตน โดยไม่ขึ้นอยู่กับองค์กรหรือผู้นำศาสนา เขาเห็นว่าการพึ่งพิงบุคคลและรูปแบบศาสนาทำให้อ่อนแอ การพึ่งพานั้นทำลายความเป็นตัวของตัวเอง เป็นการหลบหนีจากตนเอง ไม่รับผิดชอบที่จะสอบสวนทุกสิ่งทุกอย่าง

การเป็นแสงสว่างแห่งตนเป็นแก่นแท้ในพุทธศาสนาด้วย แต่ได้ถูกมองข้ามและลืมเลือน ทว่าในท่ามกลางความยุ่งเหยิงโกลาหลในโลกปัจจุบันนี้ แสงสว่างแห่งตนในความหมายที่แท้นั้นสำคัญยิ่ง ฉะนั้น กฤษณมูรติจะเป็นใคร มาจากไหน มีความสำคัญน้อยมาก แต่สาระที่เขาสื่ออาจมีคุณค่าแก่ผู้แสวงหาทั่วทุกมุมโลก

 
 
 

หนังสือเล่มนี้คัดมาจากการพูดและจากหนังสือกฤษณมูรติ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1933 ถึงช่วงหนึ่งของปี ค.ศ.1967 กฤษณมูรติพูดจากทัศนะที่กว้างไกล วิสัยทัศน์ทั้งหมดของเขาปรากฏอยู่ในนัยของเนื้อหา ผู้รวบรวมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเดิมที่เคยตีพิมพ์ เพียงแต่แก้ไขตัวสะกด วรรคตอน และคำที่ขาดหายตกหล่นไปเท่านั้น คำหรือวลีในวงเล็บนั้น ไม่ใช่คำของกฤษณมูรติ ผู้รวบรวมเพิ่มเติมไว้เพื่อความชัดเจน จุดไข่ปลาที่ปรากฏอยู่หน้าหรือท้ายข้อความ แสดงว่าข้อความเริ่มหรือจบกลางประโยคเดิม จุดไข่ปลาที่อยู่ระหว่างข้อความแสดงถึงการละเว้นคำหรือประโยค หัวเรื่องที่นำหน้าเนื้อความใช้กับหลายๆ เนื้อความ หัวเรื่องส่วนใหญ่คัดมาจากเนื้อความ บางหัวเรื่องได้มาจากการรวบรวมหลายๆ วลีในเนื้อความ