Boxset รักห่มฟ้า

หากความรักเเละโอกาส คือสิ่งที่ผู้คนปรารถนา เศรษฐวัฒน์ เวหา ปุษยะ เเละมาวิน ก็คือผู้ที่ได้รับสิ่งเหล่านั้น ด้วยความกรุณาของแม่ฟ้า พวกเขาทั้งสี่เเละพาขวัญเติบโตมาด้วยกันได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงาม ทำหน้าที่ของตนเองเพื่อชาติ เเละบำรุงสังคมให้น่าอยู่ อีกทั้งยังพร้อมที่จะรักเเละให้โอกาสผู้อื่น เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งตนเองเคยได้รับมารักห่มฟ้า ประกอบด้วยนวนิยายรักหลากรส เเล้วคุณจะรู้ว่า รักเพื่อตนเอง เเละ รักเพื่อผู้อื่น เป็นอย่างไร
จำนวน :

1

1,730.00 บาท

1,385.00 บาท

"คุณประหยัดไป 345.00 บาท (19.94 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

หากความรักเเละโอกาส คือสิ่งที่ผู้คนปรารถนา เศรษฐวัฒน์ เวหา ปุษยะ เเละมาวิน ก็คือผู้ที่ได้รับสิ่งเหล่านั้น ด้วยความกรุณาของแม่ฟ้า พวกเขาทั้งสี่เเละพาขวัญเติบโตมาด้วยกันได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงาม ทำหน้าที่ของตนเองเพื่อชาติ เเละบำรุงสังคมให้น่าอยู่ อีกทั้งยังพร้อมที่จะรักเเละให้โอกาสผู้อื่น เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งตนเองเคยได้รับมารักห่มฟ้า ประกอบด้วยนวนิยายรักหลากรส เเล้วคุณจะรู้ว่า รักเพื่อตนเอง เเละ รักเพื่อผู้อื่น เป็นอย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว