ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

108 มงคลพระบรมราโชวาท

ผู้เขียน :

อมรินทร์

9786161816476

14.1 x 18.5 x 1.1 cm

254 g

พระราชนิพนธ์

Paperback

Send to friend

หนังสือที่รวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่คนไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่นับเป็นเครื่องชี้แนะอันมีค่าที่คนไทยทั้งปวงควรน้อมนำมาใช้เป็นหลักเพื่อความสุขและความมั่นคงของชีวิตอย่างยั่งยืน
โปรยปกหลัง
หนังสือที่รวมส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวเนื่องกับหลักคิดในการดำเนินชีวิตที่ทรงพระราชทานต่อคนไทยเข้าไว้
เพื่อเตือนใจและใช้เป็นแสงสว่างเป็นมงคลต่อชีวิต นี่คือหนังสือที่ทำให้เรารู้ว่า พระองค์ทรงห่วงใยและดูแลเราอย่างใกล้ชิดด้วย
พระเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้  เพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งสิ้น

๑๐๘ มงคลพระบรมราโชวาท เพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตอย่างยั่งยืน

 
 
 
กองบรรณาธิการ อมรินทร์

Walailak

ยังมีหนังสือ นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และ ติโต ขายอยู่หรือเปล่าคะ

Read more reviews from this member

กองบรรณาธิการ อมรินทร์

อัมราภัสร์. พงษ์ศักดิ์ธนา

จากที่ได้สั่งหนังสือ. ออเดอร์ที่ 164556. จำนวนเงิน. 3725.75.ได้โอนเงิน ธนาคาร กสิกรไทย. เวลา14:48 น ขอยกเลิกบิล 164556
. ขอยกเลิก. เป็น ออเดอร์. 164548 น่ะค่ะค่ะ. ซึ่งจำนวนเงิน เป็นยอด 4007.05. และได้โอนเพิ่ม. 281.30 กสิกรไทย เวลา15:05
อัมราภัสร์ พงษ์ศักดิ์ธนา.
0918782955
Lin8899-@hotmail.com

Read more reviews from this member