ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

พระราชอารมณ์ขัน

ผู้เขียน :

ค้นคว้าและเรียบเรียงนำเสนอด้วยความจงรักภักดี

กรีน-ปัญญาญาณ

9786165266239

16.0 x 23.7 x 1.0 cm

353 g

พระราชนิพนธ์

Paperback

ในหลวง,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,ภูมิพลอดุลยเดช,บันทึกในหลวง,พระราชกรณียกิจ

Send to friend

Books

ราคา 299.00 บาท

284.05 บาท

พระราชอารมณ์ขัน

นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์พระราชภารกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามก็ได้เริ่มต้นขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระเจ้าอยู่หัวแทบจะมิได้มีชีวิตส่วนพระองค์เลย วันคืนของพระองค์ท่านหมดไปด้วยการเสด็จฯเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทั่วทุกถิ่นที่ตั้งแต่เหนือจรดใต้เคียงคู่กับพระราชกรณียกิจอีกมากมายในฐานะประมุขของชาติแม้จะตรากตรำและเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้พระองค์ทรงรับภาระอันหนักเช่นนี้อยู่ได้นานนับหลายสิบปี...ก็คือ "อารมณ์ขัน" พระองค์ทรงมี "พระราชอารมณ์ขัน" เป็นทางระบายความเครียดนั่นเอง

 
 
 

นับจากวันที่พระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมา พระราชภารกิจนานัปการอันเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยามก็ได้เริ่มต้นขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า พระเจ้าอยู่หัวแทบจะมิได้มีชีวิตส่วนพระองค์เลย

วันเวลาของพระองค์ท่านหมดไปด้วยการเสด็จฯ เยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทั่วทุกถิ่นที่ตั้งเหนือจรดใต้...นั่นยังไม่รวมถึงจนปัญหาอื่น ๆ อีกร้อยแปด

ถึงแม้จะตรากตรำและเหน็ดเหนื่อยเพียงใด แต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้พระองค์ท่านสามารถรับพระราชภาระอันหนักเช่นนี้อยู่ได้นานนับหลายสิบปีก็คือ "อารมณ์ขัน"

พระองค์ทรงมีพระราชอารมณ์ขันเป็นทางระบายความเครียดนั่นเอง

"วิลาศ มณีวัต" ตระหนักเป็นอย่างดีถึงเวลาความสำคัญของแง่มุมอันนี้ จึงได้เก็บเล็มเรื่องราวแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเรียบเรียงเป็น "พระราชอารมณ์ขัน" เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้สัมผัสกับพระองค์ท่านด้วยรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจ

สำนักพิมพ์กรีน ปัญญาญาณ

 
  • พระราชอารมณ์ขัน
  • เมนูไข่
  • พระราชอารมณ์ขันนั้นหลายหลาก
  • วันเสด็จฯ ไปทรงดนตรีที่ธรรมศาสตร์
  • เมื่อพระเจ้าโบดวงทรงชักนำในหลวงให้เปลี่ยนศาสนา
  • เผยความลับเรื่องแซกโซโฟนของในหลวง
  • พระอัจฉรัยทภาพในการถ่ายรูปและวาดรูป
  • "เจ้าพ่อหลวง" ของชาวเขา

 

 

นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นคลองราชย์พระราชภารกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่งมหาชนชาวสยามก็ได้เริ่มต้นขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระเจ้าอยู่หัวแทบจะมิได้มีชีวิตส่วนพระองค์เลย วันคืนของพระองค์ท่านหมดไปด้วยการเสด็จฯเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎร์ของพระองค์ทั่วทุกถิ่นที่ตั้งแต่เหนือจรใต้เคียงคู่กับพระราชกรณียกิจอีกมากมายในฐานะประมุขของชาติแม้จะตรากตรำและเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้พระองค์ทรงรับภาระอันหนักเช่นนี้อยู่ได้นานนับหลายสิบปี...ก็คือ "อารมณ์ขัน" พระองค์ทรงมี "พระราชอารมณ์ขัน" เป็นทางระบายความเครียดนั่นเอง