สรุปเข้มฟิสิกส์กลศาสตร์ มัธยมปลาย

เข้าใจพื้นฐาน การบ้านต้องคิด ฝึกโจทย์เป็นนิจ ฟิสิกส์ง่ายนิดเดียว

Tags : ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.ปลาย สรุปเข้มฟิสิกส์ การเีรียนการสอนวิชาฟิสิกส์

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1

190.00 บาท

180.50 บาท

"คุณประหยัดไป 9.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปเข้มฟิสิกส์กลศาสตร์ มัธยมปลาย

สรุปเข้มฟิสิกส์กลศาสตร์ มัธยมปลาย

ฟิสิกส์ เป็นวิชาที่จัดอยู่ในวิทยาศาสตร์กายภาพ ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต โดยจะเน้นในเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น เรื่องการเคลื่อนที่ แรง พลังงาน คลื่น แสง เสียง ไฟฟ้า และแม่เหล็ก เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปหลักการ กฎ และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์กลศาสตร์ไว้อย่างกระชับ พร้อมแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ มีเฉลยละเอียดทุกข้อ


คำนำ : สรุปเข้มฟิสิกส์กลศาสตร์ มัธยมปลาย

หนังสือที่อยู่ในมือท่านเล่มนี้ได้ทำการสรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ในส่วนของกลศาสตร์ทั้งหมดที่ใช้เรียนในชั้นมัธนยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้เขียนได้พยายามใส่ที่มาความหมายของสมการและแนวคิดการทำโจทย์ในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด เพื่อให้ผู้สนใจได้ทำการศึกษา เนื่อจากผู้เขียนได้มีโอการสอนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลายคณะเป็นเวลาหลายปี พบว่ายังมีนักศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก ที่มีพื้นฐานความรู้ในวิชาฟิสิกส์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่คลาดเคลื่อนอยู่ในหลายๆ เรื่อง ปัญหาของนักศึกษาส่วนใหญ่ คือเรียนฟิสิกส์แบบท่องจำ และมีความฝังใจฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยาก ซึ่งผู้เขียนมีความเชื่อว่าจริง ๆแล้วฟิสิกส์ไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆ คนคิด และทุกคนสามาถเรียนฟิสิกส์ได้ดีได้

สารบัญ : สรุปเข้มฟิสิกส์กลศาสตร์ มัธยมปลาย

  • บทนำ
  • การเคลื่อนที่ในแนวตรง
  • แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  • งานและพลังงาน
  • โมเมนตัมและการชน
  • การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
  • การเคลื่อนที่แบบหมุน
  • สมดุลกล

เนื้อหาปกหลัง : สรุปเข้มฟิสิกส์กลศาสตร์ มัธยมปลาย

ฟิสิกส์เป็นวิชาที่อาศัยความเข้าใจและต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาโจทย์ ประกอบกับเนื้อหาของวิชาฟิิสิกส์เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกัน หากเรียนบทแรก, ไม่เข้าใจ จะทำให้บทถัดๆไป ก็จะไม่เข้าใจด้วย โดยเฉพาะเรื่อง "กลศาสตร์" ที่แต่ละหัวข้อมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด ทำให้นักเรียนหลายคนรู้สึกว่าฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยาก หนังสือเล่มนี้จึงพยายามเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์ ความหมายของสมการ วิธีการเลือกใช้สูตร เทคนิคการทำโจทย์อย่างละเอียดทีละขั้นตอน โดยมีโจทย์ที่หลากหลาย ใช้วัดความรู้พื้นฐานจนถึงขั้นโจทย์ประยุกต์ซึ่งผู้เขียนมีความเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้ศึกษามีพื้นฐานฟิสิกส์ดีขึ้นได้มากก็น้อย


ข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปเข้มฟิสิกส์กลศาสตร์ มัธยมปลาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปเข้มฟิสิกส์กลศาสตร์ มัธยมปลาย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สรุปเข้มฟิสิกส์กลศาสตร์ มัธยมปลาย