บุเรงนอง กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งภูมิภาคอุษาคเนย์

เบื้องหลังพระอัจฉริยภาพด้านการสงครามและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญทั้งแผ่นดิน

Tags : พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์และผู้ครองนครพม่า ประเทศพม่า ประวัติศาสตร์พม่า บุเรงนอง หงสาวดี ความรู้ทั่วไป

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

225.00 บาท

202.50 บาท

"คุณประหยัดไป 22.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : บุเรงนอง กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งภูมิภาคอุษาคเนย์

บุเรงนอง กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคอุษาคเนย์

เปิดข้อมูลใหม่ประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าบุเรงนอง เช่น ความร่ำรวยของพม่าจากการทำเหมืองเพชรพลอยที่เมืองโมก๊ก เสนอเนื้อหาสาระที่ละเอียดสมบูรณ์ เบื้องหลังชีวิตที่ทำให้มีพระอัจฉริยภาพด้านการใช้ยุทธศาสตร์การสงคราม และการทำให้พระพุทธศาสนาเจริญทั้งแผ่นดินพม่า เนื้อหานำเสนอจากเอกสารหลักฐานต้นฉบับซึ่งเป็นข้อมูลร่วมสมัย และการเดินทางไปค้นคว้าหาข้อมูลของผู้เขียนเอง

ความเป็นยอดนักรบและกษัตริย์นักบุญในบุคคลเดียวกัน จึงเป็นความขัดแย้งที่ยิ่งทำให้พระราชประวัติของพระเจ้าบุเรงนองน่าศึกษายิ่ง


สารบัญ : บุเรงนอง กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งภูมิภาคอุษาคเนย์

  • ความสัมพันธ์ระยะแรกของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้กับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
  • พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองกษัตริย์นักรบบนหลังม้าแห่งอุษาคเนย์
  • พระอัจฉริยภาพที่โดดเด่นและพระราชภารกิจที่สำคัญของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
  • การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้กับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
  • บุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและพม่าที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง และประติมากรรมกับสถาปัตยกรรมล้ำค่า
  • ความเลื่อมใสศรัทธาสูงสุดเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
  • เมืองอัญมณีที่เป็นแหล่งขุมทรัพย์สร้างรายได้มหาศาลในรัชสมัยของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง

เนื้อหาปกหลัง : บุเรงนอง กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งภูมิภาคอุษาคเนย์

ก่อนพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองจะขึ้นครองราชย์ ทรงเป็นแม่ทัพคนสำคัญของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ ซึ่งทั้งสองพระองค์ต่างทรงช่วยเหลือเกื้อกูลและเสริมบารมีให้กันในด้านต่างๆ มากมาย พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองมีพระปรีชาสามารถด้านการรบจนได้รับพระสมัญญาว่า "ผู้ชนะสิบทิศ" ซึ่งนอกจากการรบแล้วพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยังมีพระอัจฉริยภาพด้านอื่นๆ อีก เช่น ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาในแง่มุมใหม่ๆ ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงเมืองอัญมณีซึ่งเป็นแหล่งงบประมาณสำคัญที่ใช้ในการรบครั้งต่างๆ ของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง

รีวิวโดยนักเขียน : บุเรงนอง กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งภูมิภาคอุษาคเนย์

ผู้เขียนเคยนำเสนอ บุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศหรือวีรกษัตริย์นักบุญไปแล้ว เป็นเนื้อหาบทสรุปวิเคราะห์พระประวัติโดยย่อ เน้นเรื่องความเป็นวีรกษัตริย์นักบุญ เพียงไม่ถึงหนึ่งร้อยหน้า หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงใหม่เป็นฉบับพิเศษที่ละเอียดและสมบูรณ์กว่า เพียงพอที่จะเสริมคุณค่าทางวิชาการได้มากพอสมควร เหมาะสำหรับนักอ่านที่สนใจวิเคราะห์เจาะลึก เติมเต็มเนื้อหาสาระและข้อมูลใหม่ที่ยังมิได้เปิดเผยมาก่อน ทั้งเล่มเต็มไปด้วยข้อคิด ข้อเขียนจากผู้รู้ นักค้นคว้า นักวิจัย รวมทั้งนักเขียนสารคดีในเชิงประวัติศาสตร์จำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผู้เขียนได้ใช้เวลาแปลและเรียบเรียงนานแรมปี เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า หนังสือเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองโดยเฉพาะแทบทุกระดับชั้นการศึกษามีน้อยและหาอ่านยากทั้งๆที่เรื่องราวของพระองค์ที่น่าสนใจใฝ่รู้ยังมีอีกมากมายหลายประเด็น ซึ่งเป็นอมตะพงศาวดารหรือตำนานยิ่งใหญ่ที่ชาวโลกได้ติดตามมาทุกยุดทุกสมัย หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงสื่อกลางรวบรวมเสนอทัศนะหรือแนวคิดตอบโจทย์ความเป็นยอดนักรบและกษัตริย์นักบุญของพระองค์ได้หลายประเด็นดังตัวอย่างส่วนหนึ่งต่อไป

บรรยง บุญฤทธิ์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : บุเรงนอง กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งภูมิภาคอุษาคเนย์

ก่อนพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองจะขึ้นครองราชย์นั้นทรงเป็นแม่ทัพคนสำคัญของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ ซึ่งทั้งสองพระองค์ต่างทรงช่วยเหลือเกื้อกูลและเสริมบารมีแก่กันและกันในด้านต่างๆ มากมาย พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเป็นผู้มีพระปรีชาสามารถด้านการรบจนได้รับพระสมัญญาว่า"ผู้ชนะสิบทิศ"ซึ่งนอกจากการรบแล้ว พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยังมีพระอัจฉริยภาพด้านอื่นๆ อีก เช่น ด้านวิสัยทัศน์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาในแง่มุมใหม่ๆ ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นรวมถึงเมืองอัญมณีภายใต้การปกครองของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ซึ่งเป็นแหล่งงบประมาณสำคัญที่ใช้ในการรบครั้งต่างๆ จากเอกสารหลักฐานต้นฉบับ ระฆังทองสัมฤทธิ์จารึก นอกจากนี้ผู้เขียนยังสรุปแนวคิดในแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านสนุกและเข้าใจเนื้อหาของเรื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สำนักพิมพ์อมรินทร์ข้อมูลเพิ่มเติม : บุเรงนอง กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งภูมิภาคอุษาคเนย์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : บุเรงนอง กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งภูมิภาคอุษาคเนย์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : บุเรงนอง กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งภูมิภาคอุษาคเนย์