การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา

หนังสือเล่มนี้เน้นการให้สาระสำคัญเกี่ยวกับการออกเเบบการวัดหรือการสร้างเครื่องมือการวิจัย

Tags : เครื่องมือการวิจัย การศึกษาการวิจัย แบบสอบถาม

จำนวน :

1

 • 1
 • 2

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา

การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา

การสร้างเครื่องมือการวิจัยเป็นกระบวนการหนึ่งในสามของการออกเเบบการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย การออกเเบบการสุ่มตัวอย่าง การออกเเบบการวัด การออกเเบบการวิเคราะห์ หนังสือเล่มนี้เน้นการให้สาระสำคัญเกี่ยวกับการออกเเบบการวัดหรือการสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยทางการศึกษาต้องสร้างเครื่องมือวิจัยให้สอดคล้องกับลักษณะของตัวเเปร คำนิยามปฏิบัติการเพื่อให้ได้ข้อมูลการวัดที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษาเเละคะเเนนที่ได้จากเครื่องมือวิจัยมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ สำหรับบทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของการวิจัยจำเเนกตามระเบียบ วิธีวิจัย ประเภทเครื่องมือการวิจัยที่นิยมใช้ เเละวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องมือวิจัย

 


คำนำ : การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา

การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา

เอกสารการพัฒนาเครื่องมือทางการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการออกเเบบการวิจัย สำหรับนิสิตนักศึกษารวมถึงผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นเเนวทางในการพัฒนาการเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา เเละตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยได้อย่างเหมาะสม ทั้งเเบบสอบถาม เเบบสอบ เเละเเบบวัด เป็นต้น

ผู้เขียนขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ที่ได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอน เอกสารคำสอน เเละตำรา ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนของคณาจารย์คณะครุศาสตร์เเล้ว ยังเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตัวผู้เรียน ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเพื่อช่วยสนับบสนุนการสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาอย่างมีหลักวิชา

ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง

มิถุนายน 2559


สารบัญ : การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา

  • บทนำเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา
  • การสร้างเเบบสอบถาม
  • การสร้างเเบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  • การสร้างเเบบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยา
  • การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยการศึกษา
  • การเเปลผลคะเเนนมาตรฐาน
  • บทสรุปเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือการวิจัยการศึกษา

เนื้อหาปกหลัง : การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา

การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการออกเเบบการวิจัยในด้านการวัด ซึ่งผู้วิจัยควรเลือกใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับตัวเเปรที่ต้องการวัด หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเครื่องมือวิจัย ที่ใช้ในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ประกอบด้วย เเบบสอบถาม เเบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เเบบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยา เครื่องมือการวิจัยเเต่ละชนิด หนังสือได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทรูปเเบบข้อคำถาม การออกเเบบการสร้างข้อคำถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การลงรหัสข้อมูล การวิเคราะห์หาคุณภาพข้อคำถามรายข้อเเละคุณภาพเครื่องมือทั้งฉบับ รวมถึงเเนวทางการเเปลผลคะเเนน หลักมาตรฐานทางจริยธรรม การใช้เครื่องมือ วิจัยทางการศึกษา เพื่อเป็นเเนวทางสำหรับผู้สนใจ นิสิตนักศึกษา นักวิจัยที่ทำการวิจัยทางการศึกษาได้มีเเนวทางในการออกเเบบการสร้างเครื่องมือการวิจัยได้ศึกษาหาความรู้เป็นเบื้องต้นข้อมูลเพิ่มเติม : การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว