ฯพณฯ แห่งกาลเวลา(ปกใหม่)

ในโลกที่ ‘เวลา’ คือทุกสิ่งอย่าง มนุษย์ถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยกระบวนการพันธุวิศวกรรม ถูกกำหนดให้มีบทบาทอย่างหนึ่งอย่างใดตั้งแต่เกิดจนตาย ถูกปลูกฝังไม่ให้คิดเกินกรอบของตน และถูกครอบด้วยตารางเวลาที่หากไม่เป็นไปตามนั้น ‘ฯพณฯ แห่งกาลเวลา’ จะตัดสินโทษตาย... ง่ายดายเพียงกะพริบตาฐานะของ ฯพณฯ แห่งกาลเวลาคือพระเจ้า หลายร้อยปีไม่มีผู้ใดกล้าล่วงละเมิด จนกระทั่งยามนี้ เมื่อความกลัวไม่อาจปกครองคนกลุ่มหนึ่งได้อีกต่อไป เมื่อความสงสัยฉีกทึ้งกรอบที่ครอบไว้ และเมื่อความปรารถนาจะเป็นอิสระคือแรงผลักดันให้พวกเขาก่อกบฏ!เหล่าผู้ปลดแอกมิหวังสิ่งใด เพียงต้องการสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงคืน แต่นั่นคือการทำลายระบบซึ่ง ฯพณฯ แห่งกาลเวลายอมให้เกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาด!
จำนวน :

1

รายละเอียด

ในโลกที่ ‘เวลา’ คือทุกสิ่งอย่าง มนุษย์ถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยกระบวนการพันธุวิศวกรรม ถูกกำหนดให้มีบทบาทอย่างหนึ่งอย่างใดตั้งแต่เกิดจนตาย ถูกปลูกฝังไม่ให้คิดเกินกรอบของตน และถูกครอบด้วยตารางเวลาที่หากไม่เป็นไปตามนั้น ‘ฯพณฯ แห่งกาลเวลา’ จะตัดสินโทษตาย... ง่ายดายเพียงกะพริบตาฐานะของ ฯพณฯ แห่งกาลเวลาคือพระเจ้า หลายร้อยปีไม่มีผู้ใดกล้าล่วงละเมิด จนกระทั่งยามนี้ เมื่อความกลัวไม่อาจปกครองคนกลุ่มหนึ่งได้อีกต่อไป เมื่อความสงสัยฉีกทึ้งกรอบที่ครอบไว้ และเมื่อความปรารถนาจะเป็นอิสระคือแรงผลักดันให้พวกเขาก่อกบฏ!เหล่าผู้ปลดแอกมิหวังสิ่งใด เพียงต้องการสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงคืน แต่นั่นคือการทำลายระบบซึ่ง ฯพณฯ แห่งกาลเวลายอมให้เกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาด!

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว