พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (สอศ.)

การพัฒนาทางการเคลื่อนไหวร่างกาย เเละการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย โดยผ่านกระบวนการทางพลศึกษา จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เเข็งเเรง เเละมีสภาพจิตใจที่ดี

Tags : คู่มือเรียน-สอบ อาชีวศึกษา สุขภาพ-การดูแลและสุขวิทยา

จำนวน :

1

 • 1

153.00 บาท

145.35 บาท

"คุณประหยัดไป 7.65 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (สอศ.)

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (สอศ.)

พลศึกษามีคุณค่าเเละความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ในช่วงทุกวัย การพัฒนาทางการเคลื่อนไหวร่างกาย เเละการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย โดยผ่านกระบวนการทางพลศึกษา ไม่ว่าจะเป็น กีฬา เกม หรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆ จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เเข็งเเรง เเละมีสภาพจิตใจที่ดี

หนังสือรายวิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ได้จัดทำขึ้นตรงตามหลัดสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 11 บท ได้เเก่ หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารเเละโภชนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ความอ้วนกับดัชนีมวลการ  หลักการเเละรูปเเบบการออกกำลังกายด้วยกีฬา  เกม กายบริหาร การออกกำลังกาย เเละการเล่นกีฬา  ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล  ทักษะการเคลื่อนที่เเละการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตซอล  กติกาการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล  การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมภายใต้หลักความพอเพียง


คำนำ : พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (สอศ.)

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (สอศ.)

หนังสือวิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ( รหัสวิชา 2000-1601 ) เล่มนี้มีเนื้อหาตรงตามหลักศูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยมีทั้งหมด 11 บท

 • บทที่ 1 หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
 • บทที่ 2 อาหารเเละโภชนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
 • บทที่ 3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • บทที่ 4 ความอ้วนกับดัชนีมวลกาย
 • บทที่ 5 หลักการเเละรูปเเบบการออกกำลังกายด้วยกีฬา
 • บทที่ 6 เกม กายบริหาร การออกกำลังกาย เเละการเล่นกีฬา 
 • บทที่ 7 ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล
 • บทที่ 8 ทักษะการเคลื่อนที่เเละการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล
 • บทที่ 9 ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตซอล
 • บทที่ 10 กติกาการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล
 • บทที่ 11 การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมภายใต้หลักความพอเพียง

สารบัญ : พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (สอศ.)

  • หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
  • อาหารเเละโภชนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
  • การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  • ความอ้วนกับดัชนีมวลการ
  • หลักการเเละรูปเเบบการออกกำลังกายด้วยกีฬา
  • เกม กายบริหาร การออกกำลังกาย เเละการเล่นกีฬา 
  • ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล
  • ทักษะการเคลื่อนที่เเละการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล
  • ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตซอล
  • กติกาการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล
  • การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมภายใต้หลักความพอเพียง


รีวิวโดยนักเขียน : พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (สอศ.)

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (สอศ.)

หนังสือวิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (รหัสวิชา 2000-1601.) เล่มนี้ได้วิเคราะห์เนื้อหาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เพื่อให้ได้หนังสือที่สมบูรณ์จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

การจัดทำหนังสือเรียนนี้ สำเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความช่วยเหลือ เเนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่กรุณาอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา เเบบฝึกหัด เเบบทดสอบ เเละใบปฏิบัติกิจกรรม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ดอกาสนี้

กณิตนันท์ บานชื่น / หริลักษณ์ บานชื่นข้อมูลเพิ่มเติม : พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (สอศ.)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (สอศ.) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (สอศ.)