คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์

ผู้เขียน: บุญธรรม ภัทราจารุกุล

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 รีวิว เขียนรีวิว

  ปกอ่อน
  71.40 บาท

71.40 บาท

84.00 บาท ประหยัด 12.60 บาท (15.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม

เนื้อหาตรงและครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับชั้น ปวช. < แสดงน้อยลง เนื้อหาตรงและครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับชั้น ปวช.
 • ส่วนลด:
  ลด 15%
 • โปรโมชั่น: naiin.com ฉลองวันเกิด 29 ปี! ลดสนั่นสูงสุดถึง 29%* ซื้อครบ 1 – 3 เล่ม ลด 15%*

71.40 บาท

84.00 บาท
84.00 บาท
ประหยัด 12.60 บาท (15.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม

จำนวน :

1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ฉลองวันเกิด 29 ปี! ลดสนั่นสูงสุดถึง 29%* ซื้อครบ 1 – 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com ฉลองวันเกิด 29 ปี! ลดสนั่นสูงสุดถึง 29%* ซื้อครบ 4-5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com ฉลองวันเกิด 29 ปี! ลดสนั่นสูงสุดถึง 29%* ซื้อครบ 6 เล่ม ลด 22%*
จำนวนหน้า
0 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
18.6 x 25.4 x 0.9 CM
น้ำหนัก
0.324 KG
บาร์โค้ด
9786160824885

รายละเอียด : คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์

คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์ จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. รู้จักใช้คณิตศาสตร์แก้ปัญหาเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
 2. มีทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในงานเมคคาหรอนิกส์
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานทางกลเบื้องต้น
 2. ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในงานเมคคาทรอนิดส์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการคำนวณ ความยาว พื้นที่ ปริมาตรและน้ำหนักของสัวดุทรงต่างๆ ความเร็วแรงบิด อัตราทดของเครื่องจักรกล ระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 1 และ 3 เฟส การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยกฏหรือทฤษฏีต่างๆ การนำคณิตศาสตร์ไปใช้งานเมคคาทรอนิกส์

 


คำนำ : คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์

หนังสือ คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์ รหัสวิชา 2127-2111 เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดไว้ ในระดับชั้เนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดให้ศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนักของวัสดุชนิดต่างๆ ที่มีรูปทรงเรขาคณิตรูปทรงต่างๆ ความเร็ว แรงบิด อัตราทดของเครื่องจักรกล ระบบแรงดันไฟฟ้า (Electrical Voltage System) การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Circits Analysis) การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator Current Circits Analysis)

ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย 10 บทได้แก่ บทที่ 1วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม (Triangle Material) บทที่ 2 วัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยม (Square Material) บทที่ 3 วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon Matwrial) บทที่ 4 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี (Sphere and Ellipoaid Materials) บทที่ 5 ความเร็ว (Speed) บทที่ 6 แรงบิด (Torque) บทที่ 7 อัตราทดของเครื่องจักรกล บทที่ 8 ระบบแรงดันไฟฟ้า (Electrical Voltade System) บทที่ 9 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Circits Analysis) และบทที่ 10 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสลับ (Alternator Current Circits Analysis)

 


สารบัญ : คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์

  บทที่ 1 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม

  บทที่ 2 วัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยม

  บทที่ 3 วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม

  บทที่ 4 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี

  บทที่ 5 ความเร็ว

  บทที่ 6 แรงบิด

  บทที่ 7 อัตราทดของเครื่องจักรกล

  บทที่ 8 ระบบแรงดันไฟฟ้า

  บทที่ 9 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

  บทที่ 10 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ


เนื้อหาปกหลัง : คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์ เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับวิชาทางเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางอุตสาหกรรมและควบคุมกระบวนการผลิตให้ทำงานในลักษณะอัตโนมัติ ให้มีความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการทำงานอย่างยิ่ง และมรประสิทธิภาพสูง วิชาคณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์ สาขาเมคคทรอนิกส์ ในระดับชั้นประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จึงได้กำหนดให้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการคำนวณทางด้านสาขาเมคคาทรอนิกส์ ได้แก่ การคำนวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนักของวัสดุชนิดต่างๆ ที่มีีรูปทรงเรขาคณิตรูปทรงต่างๆ ได้แก่ วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม (Triangle Material) วัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยม (Square Material) วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon Matwrial) วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี (Sphere and Ellipoaid Materials) ความเร็ว (Speed)  แรงบิด (Torque)  อัตราทดของเครื่องจักรกล  ระบบแรงดันไฟฟ้า (Electrical Voltade System) การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Circits Analysis) และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสลับ (Alternator Current Circits Analysis)

รีวิวโดยนักเขียน : คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์

ประวัติการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับวิศวกรรมมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขชาวิชาแมคคาทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
 • สำเร็จการศึกษาระดับวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์ จากวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) นครราชสีมา

การทำงาน

 • ปัจจุบัน รับราชกาลที่วิทยาลับเทคนินครสีมาในตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนวิชาแมคทรอนิกส์ และสอนวิชาแมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น

ด้านการศึกษาอบรม

 • ผ่านการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ และศักยภาพของผู้บริการและครูในสถานศึกษาสู่สากล ณ ประเทศอิตาลีสมาพันธรัฐวิส สาธารณรัฐออสเตรีย และสหพันธรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 7-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์ ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading