รู้ Zen ผ่าน Science

รู้จักเซนในรูปแบบที่คุณไม่เคยรู้ เซนไม่ใช่ศาสนา ไม่ใช่ปรัชญา ไม่ใช่ลัทธิ เซนยิ่งใหญ่กว่าที่คิด
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

165.00 บาท

148.50 บาท

"คุณประหยัดไป 16.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : รู้ Zen ผ่าน Science

ตอนนี้ชาวตะวันตกเองก็เรียนรู้เกี่ยวกับเซน ทำความเข้าใจเรื่องของจิตใจเพิ่มขึ้นทุกปีๆ เชื่อไหมว่าเขาสามารถอธิบายวิทยาศาสตร์ใหม่ได้มากกว่าชาวตะวันออกต้นคิดเสียแล้ว

น่าเสียดายว่าคนไทยเรากลับทิ้งขว้างวัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษคิดค้นและถ่ายทอดต่อกันมา วัฒนธรรมที่สอนให้รู้จักการฝึกฐานกาย ฝึกการมีสติ ฝึกตามวิถีเซน เช่น ทำไมผู่หญิงไทยจึงต้องใส่ผ้าถุง เพราะเป็นการฝึกให้รู้กาย เมื่อรู้กาย ใจสงบปัญญาก็เกิด ทำไมต้องฝึกกีฬาพื้นเมืองของไทย เช่น มวย รำกระบอง เพราะเป็นการฝึกสมาธิ ทำไมต้องก้มลงกราบพระสามครั้ง ก็เพื่อเป็นการฝึกฐานกาย ทำไมต้องทำบายศรี ก็เพื่อทำจิตให้เป็นหนึ่ง

แม้แต่ชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่เองก็ไม่เข้าใจวัฒนธรรมอันดีงามของตนเองเหมือนกัน สิ่งที่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นเซนในอดีต มาในวันนี้กลายเป็นเซนรูปแบบที่ปราศจากความเข้าใจเสียแล้ว ไม่ว่าสวนหิน หินสามก้อน การจัดดอกไม้ หรือการชงชาญี่ปุ่น

เราชาวไทยคายวัฒนธรรมที่ดีงามเหล่านี้ออกไป เพราะเราไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงเหล่านี้ คิดแค่ว่าเชย ไม่ท้นสมัยเสียเวลา แล้วหันไปชื่นชมยึดติดกับ "วัตถุนิยม" สิ่งที่ฝรั่งคายทิ้งมาหลายปีแล้ว

เชื่อไหมว่าปัจจุบันวัฒนธรรมความคิดนำหน้าความเมตตา ถ้ามีมากขึ้น ย่อมเกิดปัญหาทั่วโลก ซึ่งกำลังกลืนวัฒนธรรมที่แสนดีของเรา จะว่าไปแล้ว เซนไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลย เซนอยูรอบๆ ตัวเราต่างหาก ลองเปิดใจเรียนรู้เซนแล้วคุณจะรู้ว่า เซนยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิด และเซนสามารถพาคุณไปรู้จัก "นิพพาน" ได้


สารบัญ : รู้ Zen ผ่าน Science

  • เซนคืออะไร
  • ข้ามอายตนะอธิบายไม่ได้
  • เซนเริ่มต้นที่ "ใจสู่ใจ"
  • เซนคือการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
  • เซนคือความเป็นหนึ่งเดียว
  • เซนคือความเด็ดขาด
  • เซนอยู่ในทุกกศาสนา
  • เข้าห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใหม่
  • เซนคือวิทยาศาสตร์ใหม่
  • รู้จัก 0-1 และการกะพริบ
  • เซนคือ SLP การโปรแกรมทางจิต
  • ใครบ้างที่มีความเป็นเซน
  • คนยุคใหม่กับเซน
  • หนทางแห่งการเข้าถึงเซน
  • เซนเน้นการเรียนการสอนที่เป็นปัจจัยตัง
  • นิพพานอยู่ที่ไหน
  • ทำอย่างไรไม่ให้ "สร้างภพ สร้างชาติ" ต่อไปอีก
  • มาจำกัดความคิดที่น่ากลัว
  • ความรัก ความเมตตา คือยูทธศาสตร์ขั้นสูง
  • เราไม่จำเป็นต้อง "รู้" ไปหมดทุกเรื่อง
  • กลัมาที่ "เซน"
  • ผมเคยคิดแบบวิทยาศาสตร์เก่า
  • หัวใจของ "เซน"

   


เนื้อหาปกหลัง : รู้ Zen ผ่าน Science

สิ่งที่คิดอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น เซนไม่ใช่ศาสนา ไม่ใช่ปรัชญา ไม่ใช่ลัทธิ ที่สำคัญ เซนยังอยู่ในทุกๆ ศาสนา เซนคือวิทยาศาสตร์ใหม่ เซนคือกระบวนการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง

รู้ Zen ผ่าน Science เล่มนี้จะมาช่วยตอบคำถามไขข้อสงสัยที่มีต่อ "เซน" และ "วิทยาศาสตร์" ว่าหมายถึงอะไร สองสิ่งนี้เกี่ยวพันกันอย่างไร หากเข้าใจโลกวิทยาศาสตร์ใหม่ก็จะเข้าใจเซนได้จริงหรือ เซนเกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบไหน เซนอยู่ในทุกศาสนาหมายถึงอะไร และถ้าอยากเข้าถึงเซนต้องทำอย่างไร พร้อมแนะแนวทางปฏิบัติธรรมที่เข้าใจง่านและทำได้จริง

สุดท้าย เซนไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลย เซนอยู่รอบๆ ตัวเราต่างหาก ลองเปิดใจเรียนรู้เซน แล้วจะรู้ว่าเซนยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิด และสุดท้าย เซนสามารถพาเราไปรู้จัก "นิพพาน" ได้แม้จะเป็นแค่ "ชิมลอง" ก็ยังดีรีวิวโดยนักเขียน : รู้ Zen ผ่าน Science

หนังสือเล่มนี้ต้องการอธิบายให้เห็นถึงความเหมือนกันระหว่าง "เซน" และ "วิทยาศาสตร์" ซึ่งต่างเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากทั้งคู่

ภาคแรก เริ่มต้นอธิบายเรื่องของเซน ซึ่งแค่เริ่มต้นก็จะเจอปัญหา "อคติ" ที่หลายๆ คนมีต่อเซน เจ้า "อคติ" ตัวนี้เองที่ปิดกั้นความเข้าใจและการเข้าถึงเซนอย่างแท้จริง เซนจริงๆ แล้วเป็น "กระบวนการเรียนรู้" รูปแบบหนึ่ง ซึ่งแน่นอนย่อมแตกต่างไปจากกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้คนทั่วไปเคยชินเช่น อ่านๆๆ คิดๆๆ คิดเองเออเอง วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา อันเป็นวิธิการหรือกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกระบบการศึกษาหลักบ่มเพาะมาจนเราเคยตัวนั่นเอง แต่เซนเป็นเรื่องการเรียนรู้ที่ "ใจ" เรียนรู้แบบ "ใจสู่ใจ" ใช้ปัญญาฐานใจ ซึ่งหลายๆ คนอาจเรียนจบปริญญาเอก อาจเป็นศาสตราจารย์ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าหา "ใจ" ตนเองเจอหรือยัง

ภาคสอง เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ใหม่ โดยเริ่มต้นหลังจากที่มนุษย์รู้จัก เรื่องของฟิสิกกส์ควอมตัมแล้ว วิทยาศาสตร์ใหม่เป็นเรื่องขององค์รวม สรรพสิ่งต่างๆ เกี่ยวข้องกัน ส่งผลกระทบถึงกันและนั่นก็เป็นเช่นเดียวกับเรื่องของเซน เพราะเซนก็มองเป็น oneness คือหนึ่งเดียวกัน ดังสัญลักษณ์วงกลมของเซน หรือ "เอนโซะ" (Enso) ที่เราเห็นได้เสมอเมื่อพูดถึงเซน

ภาคสามขอนำเสนอเรื่องของ SLP( Spiritual Linguistic Programming) ซึ่งหลายท่านอาจจะเพิ่งรู้ว่า มันเป็นภาษาที่สื่อสารกันโดยเราไม่รู้ตัว และถ้าเราเข้าใจเรื่องเซนมากขึ้นก็จะพบว่ามีการสื่อสารที่ไม่ผ่านภาษามนุษย์มากมาย เพราะเขาสื่อสารกันผ่านใจสู่ใจ

ภาคสี่ อธิบายถึงว่ามีผู้คนมากมายที่มีความเป็นเซนอยู่ในตัวเอง โดยไม่ต้องบอกว่าฉันเข้าใจเซน และเขาเองก็ไม่รู้ว่านี่หรือคือเซน โดยเฉพาะผมแนะนำปีกัสโซ ศิลปินยุคใหม่ ที่หลายๆ คนถ้าเอาสมองไปหาเหตุผลก็จะไม่เข้าใจเขา แต่หากเอา ใจ ไปดูผลงานของเขาก็จะเข้าใจ และไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้าใจตรงกับเขาด้วยซ้ำไป ปีกัสโซบอกว่า ในเมื่อโลกทุกวันนี้มันเข้าใจไม่ได้ แล้วฉันจะวาดภาพให้เข้าใจได้ทำไม

ภาคที่ห้า อธิบายเรื่องปัญญา 3 ฐาน ซึ่งผมอธิบายบ่อยมาก ในหนังสือหลายๆ เล่มของผมและในการบรรยายอีกมากมาย เพราะมันจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจและใช้ปัญญาทั้ง 3 ฐานนี้

ภาคหก อธิบายถึงระนาบ X และ Y ซึ่งคือวัฏสงสารนั่นเอง เป็นภาคที่อธิบายได้ยากสักหน่อย แต่ก็อย่าจริงจังกับมันมากนัก มันแค่สมมติ มันแค่จำลองขึ้นมาเพื่ออธิบาย เพื่อให้เข้าที่ ใจ

ภาคเจ็ด สรุปสุดท้าย เซนก็คือวิทยาศาสตร์ แต่คงไม่ใช่วิทยาศาสตร์เก่าที่หลายๆ ท่านคุ้นเคย กล่าวคือ วิทยาศาสตร์ใหม่เป็นเรื่องของการไม่แยกส่วน การมองสรรพสิ่งเป็น "หนึ่ง" และการที่เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ทุกเรื่องไป

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ ครูอาจารย์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดี มีความสุขตลอดไปนะครับรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : รู้ Zen ผ่าน Science

"เซน" หมายถึงอะไร ปรมาจารย์เซนท่านหนึ่งบอกว่า "ก่อนที่จะศึกษาเซน ภูเขาก็คือภูเขา และแม่น้ำก็คือแม่น้ำ ระหว่างที่ศึกษาเซน ภูเขาไม่ใช่ภูเขา และแม่น้ำไม่ใช้แม่น้ำ แต่เมื่อได้รู้แจ้งแล้ว ภูเขาก็กลับเป็นภูเขา และแม่น้ำก็กลับเป็นแม่น้ำอย่างเดิม" หากเราจะบอกไปว่า "เซนคือวิทยาศาสตร์ใหม่" หลายคนฟังแล้วยิ่งเกิดความสงสัย "เซน" คืออะไรกันแน่

รู้ Zen ผ่าน Science เล่มนี้จะมาช่วยตอบคำถามไขข้อสงสัยที่มีต่อ "เซน" และ "วิทยาศาสตร์ใหม่" ว่าหมายถึงอะไร สองสิ่งนี้เกี่ยวพันกันอย่างไร หากเข้าใจโลกวิทยาศาสตร์ใหม่ก็จะเข้าใจเซนได้จริงหรือ เซนเกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบไหน เซนอยู่ในทุกศาสนาหมายถึงอะไร และถ้าอยากเข้าถึงเซนต้องทำอย่างไร พร้อมแนะแนวทางปฏิบัติธรรมที่เข้าใจง่ายและทำได้จริง

หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราว และภาพวาดโดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เจ้าของผลงานเขียนมากมาย อาทิ จุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืด วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ ชะโงกดูเงา ฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังเป็นที่ปรึกษาองค์การชื่อดังมากมาย และสอนการปฏิบัติธรรมในหลักสูตร Sense Zen, Arts of Zen และชมรมธนูโพชฌงค์

หลายๆ เรื่องอาจเป็นเรื่องแปลกใหม่ อย่าเพิ่งตกใจกัน ขอให้คุณผู้อ่านหายใจลึกๆ ตั้งสติ ทำใจให้โล่งๆ ว่างๆ สบายๆ แล้วสลัดความอคติที่ (อาจ) มีอยู่ออกไป จากนั้นอ่านจนจบบรรทัด สุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ เชื่อแน่ว่าคุณจะเข้าใจเซนขึ้นกว่าเดิมไม่มากก็น้อยข้อมูลเพิ่มเติม : รู้ Zen ผ่าน Science

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รู้ Zen ผ่าน Science ดูทั้งหมด >

255.00

242.25 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว