โปรแกรมยูทิลิตี

เรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

78.00 บาท

66.30 บาท

"คุณประหยัดไป 11.70 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : โปรแกรมยูทิลิตี


รายละเอียด : โปรแกรมยูทิลิตี

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสวิชา 2128-2007

ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 52

 


คำนำ : โปรแกรมยูทิลิตี

หนังสือ โปรแกรมยูทิลิตี เล่มนี้ ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โปรแกรมยูทิลิตี้ หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ สำหรับ Windows ทำให้เราสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เข้าไปเสริม เข้าไปเติม เพิ่มความสามารถให้กับการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด

โปรแกรมยูทิลิตีมีมากมายหลายประเภทให้เลือก เช่น โปรแกรมสำหรับดูแลรักษา และทำความสะอาดระบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์ บีบอัดหรือขยายไฟล์ บริหารและจัดการรหัสต่างๆ ป้อมกันไวรัส ช่วยในการพิมพ์ ถอนการติดตั้งโปรแกรมได้สะอาดเกลี้ยงเกลา ดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube โปรแกรมสร้างคอมพิวเตอร์จำลอง เพื่อให้คุณได้ทดลองติดตั้ง และใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ ฯลฯ

ความรู้ ความเข้าใจ และใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ ไม่เพียงช่วยให้การใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดีขึ้น เร็วขึ้น แต่ยังช่วยบำรุงรักษา ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นมาการใช้งานประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้งานประหยัดค่าใข้จ่ายในการบำรุงรักษา และยังทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา คุ้มค่ามากยิ่งขขึ้น

ท้ายนี้ ทางทีมงานฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของโปรแกรมยูทิลิตี สามารถนำความรู้ และวิธีการใช้งานไปประยุกต์ใช้มในการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือคอมพิวเตอร์ขององค์กร หน่วยงานหรือบริษัทได้อย่างเกิดประโยชน์

ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่าน

ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

 


สารบัญ : โปรแกรมยูทิลิตี

  • ความรู้พื้นฐานเกี่บวกับโปรแกรมยูทิลิตีสำหรับ Windows
  • การติดตั้ง และถอนการติดตั้งโปรแกรม
  • Avast ป้องกันและกำจัดไวรัสอย่างมั่นใจ
  • 7-Zip บีบอัดและขยายไฟล์สารพัด ง่าย ฟรี การันตีคุณภาพ
  • CCleaner ทำความสะอาด Windows เพิ่มประสิทธิภาพ และความเร็วในการทำงาน
  • Dropbox แบ็คอัพข้อมูล เข้าได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • Enpass บริหารและจัดการรหัสผ่านง่ายดายหลากระบบ
  • IObit Uninstaller ถอนการติดตั้งโปรแกรมให้เกลี้ยง ง่ายนิดเดียว
  • Lanuchy เปิดโปรแกรมใดๆ ก็ง่าย เร็วทันใจ

   


เนื้อหาปกหลัง : โปรแกรมยูทิลิตี

โปรแกรมยูทิลิตี

 • เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมยูทิลิตี
 • ฝึกทักษะการติดตั้ง การถอน และการใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานและการใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี
 • ฝึกทักษะในการกู้ไฟล์และจัดการฮาร์ดดิสก์
 • มีความรู้ในการป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
 • สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมยูทิลิตีสำหรับใช้งานในคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มองเห็นความสำคัญของโปรแกรมยูิทิลิตี ที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิมประสิทธิภาพ และขีดความสามารถให้กับคอมพิวเตอร์รวมถึงแก้ไขปัญหาที่พบได้


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : โปรแกรมยูทิลิตี

หนังสือ โปรแกรมยูทิลิตี เล่มนี้ ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โปรแกรมยูทิลิตี้ หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ สำหรับ Windows ทำให้เราสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เข้าไปเสริม เข้าไปเติม เพิ่มความสามารถให้กับการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด

โปรแกรมยูทิลิตีมีมากมายหลายประเภทให้เลือก เช่น โปรแกรมสำหรับดูแลรักษา และทำความสะอาดระบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์ บีบอัดหรือขยายไฟล์ บริหารและจัดการรหัสต่างๆ ป้อมกันไวรัส ช่วยในการพิมพ์ ถอนการติดตั้งโปรแกรมได้สะอาดเกลี้ยงเกลา ดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube โปรแกรมสร้างคอมพิวเตอร์จำลอง เพื่อให้คุณได้ทดลองติดตั้ง และใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ ฯลฯ

ความรู้ ความเข้าใจ และใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ ไม่เพียงช่วยให้การใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดีขึ้น เร็วขึ้น แต่ยังช่วยบำรุงรักษา ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นมาการใช้งานประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้งานประหยัดค่าใข้จ่ายในการบำรุงรักษา และยังทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา คุ้มค่ามากยิ่งขขึ้น

ท้ายนี้ ทางทีมงานฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของโปรแกรมยูทิลิตี สามารถนำความรู้ และวิธีการใช้งานไปประยุกต์ใช้มในการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือคอมพิวเตอร์ขององค์กร หน่วยงานหรือบริษัทได้อย่างเกิดประโยชน์

ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่าน

ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โปรแกรมยูทิลิตี ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : โปรแกรมยูทิลิตี