คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

คลังคำ รวมคำและสำนวนในภาษาไทยตามหมวดหมู่ความหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ ?จัดส่งฟรีเมื่อซื้อครบ 600 บาท | ร้านหนังสือออนไลน์

Tags : คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทย คู่มือภาษาไทย สำนวนภาษาไทย ฉบับปรับปรุง

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

795.00 บาท

715.50 บาท

"คุณประหยัดไป 79.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 28 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

พิเศษ เพิ่มคำใหม่พร้อมปรับความหมายของคำเดิมและยกตัวอย่างให้แจ่มชัดยิ่งขึ้นรวมแล้วกว่า 25000 คำ

หนังสือ คลังคำ เป็นหนังสือที่จัดเรียงคำตามความหมาย ผู้อ่านบางคนอาจไม่คุ้นเคยกับหนังสือประเภทนี้ จึงใคร่จี้แจง

 • ความเหมือนและความแตกต่างของหนังสือคลังคำกับพจนานุกรม

หนังสือ คลังคำ เป็นหนังสือที่รวบรวมคำเช่นเดียวกับพจนานุกรม แต่พจนานุกรมจัดเรียงคำตามตัวอักษร ส่วนหนังสือ คลังคำ จัดแบ่งคำเป็นหมวดหมู่ตามความหมาย คือ รวมคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกันไว้เป็นหมวดหมู่ แล้วนำคำหมวดต่างๆ มาเรียงกัน หมวดคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันจะอยู่ใกล้กัน การค้นหาคำในหนังสือคลังคำอาศัยดรรชีเป็นสำคัญ

 • การเก็บคำ

ในภาษาไทยมีคำจำนวนมาก ผู้จัดทำเลือกเก็บเฉพาะคำที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันคำโบราณอาจจะมีปนอยู่บ้างในกรณีที่ผู้จัดทำคิดว่าพบได้ในหนังสือที่ไม่เก่าเกินไปนักและเป็นคำน่าสนใจ ไม่น่าจะปล่อยให้สูญไปจาภาษา คำที่เพิ่งยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยในระยะไม่นานมานี้อาจมีอยู่บ้างในกรณีที่ใช้ทั่วไปจนน่าจะถือได้ว่าติดอยู่ในภาษาแล้ว ส่วนใหญ่เป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษ ศัพท์เฉพาะสาขาวิชาก็อาจจะพบได้ในหนังสือเล่มนี้ แต่เกือบทั้งหมดเป็นคำที่คนทั่วไปเคยได้ยิน

 • การจัดหมวดคำ

ความหมายของคำที่ใช้อยู่ในภาษาไทยนั้นมักจะเกี่ยวกับมนุษย์และสิ่งต่างๆและเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ หรือระหว่างมนุษย์กับสิ่งต่างๆ หรือระหว่างเวลากับมนุษย์ หรือเวลากับสิ่งต่างๆ หนังสือเล่มนี้จึงมีคำ 5 หมวด ได้แก่ 1.มนุษย์ 2.มนุษย์กับมนุษย์ 3.สรรพสิ่ง 4.มนุษย์กับสรรพสิ่ง 5.เวลากับมนุษย์ และหมวดย่อยนั้นๆ ก็แยกย่อยลงไปได้อีกมาก


สารบัญ : คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

  • หมวดคำที่1 ก-ฉ มนุษย์
  • หมวดคำที่2 ช-ถ มนุษย์กับมนุษย์
  • หมวดคำที่3 ท-ม สรรพสิ่ง
  • หมวดคำที่4 ย-ล มนุษย์กับสรรพสิ่ง
  • หมวดคำที่5 ว      เวลากับมนุษย์และสรรพสิ่ง

เนื้อหาปกหลัง : คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

ทำไมใครๆ ก็เลือกใช้คลังคำเป็นคู่มือในการใช้ภาษาไทยมายาวนานกว่า 10 ปี

 • คลังคำต่างกับพจนานุกรมตรงที่พจนานุกรมจัดเรียงคำตามลำดับตัวอักษร แต่คลังคำจัดแบ่งคำเป็นหมวดหมู่ตามความหมาย คำที่มีความหมายคล้ายกันหรือใกล้เคียงกันจะจัดให้อยู่ในหมวดเดียวกัน หมวดคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันจะอยู่ใกล้กัน
 • คลังคำใช้ค้นความหมายของคำ การสะกดการันต์ และอื่นๆ ได้เช่นเดียวกับพจนานุกรม แต่ข้อเด่นของคลังคำคือการรวมคำทุกคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ผู้ที่นึกถึงคำหนึ่งได้แล้ว แต่ยังไม่เหมาะใจ เพียงแต่เปิดหาคำนั้นในคลังคำก็จะพบคำอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกันและอาจจะเหมาะสมกว่า การค้นคำก็สามารถทำได้ง่าย เพียงแค่อาศัยดรรชีในเล่มเท่านั้น
 • คลังคำรวมคำที่ใช้ในปัจจุบัน คำโบราณที่ยังพบเห็น คำใหม่ๆ ที่มาจากภาษาต่างประเทศที่ใช้กันจนติดในภาษาไทย คำราชาศัพท์ ตลอดจนคำศัพท์เฉพาะบางสาขาวิชาด้วย เช่น ศัพท์จิตรกรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย เป็นต้น รวมทั้งสำนวนไทยอีกมากมาย โดยนิยามความหมายของคำอย่างพิถีพิถัน ถูกต้อง และกระชับที่สุด ที่สามารถแยกความแตกต่างของคำที่มีความหมายคล้ายกันได้ดีที่สุด และยังบอกลักษณนามของคำต่างๆอีกด้วย
 • คลังคำรวมคำกว่า 25000 คำ แบ่งเป็นหมวดหมู่กว่า 2600 หมวดครบถ้วนที่สุด นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักเขียน นักแปล และผู้ที่ใช้ภาษาไทยเป็นประจำควมมีไว้เป็นสมบัติประจำตัว
 • คลังคำจัดทำอย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์


รีวิวโดยบุ๊คเมท : คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

“คลังคำ” คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่ ผลงานเขียนของ ดร.นววรรณ พันธุเมธา จากสำนักพิมพ์อมรินทร์ เป็นหนังสือที่รวมคำและสำนวนในภาษาไทยไว้ตามหมวดหมู่ความหมาย ภายในเล่มได้รวบรวมคำศัพท์มากกว่า 25,000 คำ แบ่งเป็นกว่า 2,600 หมวดหมู่ พร้อมยกตัวอย่างให้ผู้อ่านได้เข้าใจความหมายชัดเจนมากขึ้นและง่ายขึ้นอีกด้วย อาจจะกล่าวได้ว่าหนังสือคลังคำได้รวบรวมคำเช่นเดียวกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แต่ต่างกันในการจัดเรียง เพราะคลังคำจัดเรียงคำเป็นหมวดหมู่ตามความหมาย เช่น เวลา เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ คลังคำจะรวมคำที่มีความหมายเหมือนหรือใก้ลเคียงกันไว้เป็นหมวดเดียวกัน และนำคำในหมวดนั้นมาเรียง โดยนำคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันอยู่ใกล้กัน การค้นหาคำในหนังสือคลังคำจึงอาศัยดรรชนีเป็นหลักในการค้นหา ในขณะที่พจนานุกรมจัดเรียงคำตามตัวอักษรและสระ สามารถค้นหาได้จากการเรียงตัวอักษรนั่นเองซึ่งผู้อ่านจะคุ้นเคยมากกว่า

การจัดหมวดหมู่ในหนังสือคลังคำจะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ กับสิ่งของต่างๆ กับเวลา ในหนังสือนี้จะจัดหมวดหมู่คำออกเป็น 5 หมวด คือ มนุษย์ มนุษย์กับมนุษย์ สรรพสิ่ง มนุษย์กับสรรพสิ่ง และเวาลากับมนุษย์และสรรพสิ่ง โดยมีตัวอักษรกำกับหน้าหมวดคำหลักๆ เรียงจากอักษร ก ไปถึง ว เท่านั้น ส่วนตัวอักษรที่ออกเสียงซ้ำกัน อย่าง ค ฅ ฆ จะมีเพียงหมวด ค เท่านั้น และสำหรับหมวดย่อยลงไปของแต่ละหมวดหลัก ก็จะมีตัวเลขกำกับ เพื่อง่ายสำหรับการอ้างอิงถึง ผู้ใช้งานแรกๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการจัดหมวดหมู่แบบนี้ แต่เมื่อได้มีโอกาสใช้อยู่บ่อยๆก็จะคุ้นเคย และสามารถหาคำที่ต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว

หากต้องการจะหาคำสักคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ สวย นักอ่านสามารถเข้าไปดูที่ดรรชนีท้ายเล่ม ซึ่งจะบอกหน้าและหมวดหมู่ของคำว่าสวย เพียงเท่านี้ก็จะพบคำที่มีความหมายตรงกับคำว่า “สวย” และคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

คำศัพท์ในคลังคำฉบับปรับปรุงจะเป็นคำที่ใช้กันในยุคปัจจุบันเสียส่วนใหญ่ ส่วนคำโบราณที่เห็นว่ายังถูกนำมาใช้ในหนังสือและยังเป็นคำน่าสนใจ ก็ยังมีบรรจุไว้ในหนังสือคลังคำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์คำไทยโบราณไว้ ส่วนคำยืมไม่ว่าจากภาษาใดก็ตาม คำศัพท์เฉพาะสาขาอาชีพ ถ้าปัจจุบันยังมีการนำคำเหล่านั้นมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ ทั้งในงานเขียน การพูด ทางผู้เขียนก็ยังคงเก็บคำนั้นไว้ในหนังสือเล่มนี้

หนังสือคลังคำ เหมาะกับคนที่รู้คำหนึ่งคำ แต่ต้องการคำอื่นๆอีกที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเหมือนกับคำที่ทราบ แต่อยากได้คำที่ดูไพเราะ หรือดูเหมาะกับบทความมากที่สุด คลังคำจึงเหมาะกับนักเขียนอย่างมาก การใช้คำที่หลากหลายจะช่วยให้งานเขียนมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคนอื่น ทำให้ประโยคดูสละสลวย น่าอ่านมากยิ่งขึ้น และยังเพิ่มอรรถรสให้กับผู้อ่านได้อย่างดีอีกด้วยรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

คลังคำเป็นคู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่ในโครงการพจนานุกรมในเครืออมรินทร์ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2544 และยังได้รับการตอบรับจากผู้อ่านต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน ด้วยเป็นคู่มือและสมบัติประจำตัวของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักเขียน นักแปล และผู้ที่ใช้ภาษาไทยเป็นประจำ

ความโดดเด่นของคลังคำคือการจัดแบ่งคำและสำนวนเป็นหมวดหมู่ตามความหมาย โดยรวมคำทุกคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เมื่อผู้อ่านนึกถึงคำใดขึ้นมา แล้วยังไม่เหมาะใจ เพียงแต่เปิดหาคำนั้นใน คลังคำ ก็จะพบคำอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน หรือหากต้องการค้นความหมายและความถูกต้องของคำ ก็สามารถค้นจาก คลังคำ ได้ด้วยเช่นกัน

ในการพิมพ์ครั้งที่ 7 นี้ สำนักพิมพ์ถือเป็นฉบับปรับปรุง คือปรับรูปโฉมใหม่และยังเพิ่มคำใหม่กว่า 25000 คำ พร้อมปรับความหมายของคำเดิมและยกตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สำนักพิมพ์อมรินทร์ขอขอบคุณ ดร.นววรรณ พันธุเมธา ผู้จัดทำ คลังคำ สำหรับความวิริยอุตสาหะและความพิถีพิถันในการจัดทำต้นฉบับ คลังคำ ขึ้นมาประดับไว้ในวงการหนังสือไทยข้อมูลเพิ่มเติม : คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
5.0
4 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

tckk
4 เดือน ก่อน

มีประโยชน์สำหรับมือใหม่อยากเขียนหนังสือมากจริงๆ ค่ะ แต่อยากให้พิมพ์ใหม่ค่ะ หาซื้อไม่ได้แล้ว ถ้าทำเป็นแอปที่ใช้กับมือถือได้ จะดีใจมาก คิดราคาเท่ากับหนังสือก็ได้ค่ะ หนังสือมันหนักมาก เอาติดไปต่างประเทศก็ไม่ได้ ใช้ไม่สะดวกจริงๆ ทำร่วงทีปกขาดเลย

5 คะแนน

 • 0
mama.fufu
1 ปี ก่อน

ใช้ประกอบการเรียนหรือการทำงานดีมากๆ ค่ะ คำศัพท์หลากหลายและร่วมสมัย แบ่งหมวดหมู่ตามการใช้จริง ทำให้เปิดหาศัพท์ง่ายขึ้น

5 คะแนน

 • 0
26183@jr.ac.th
1 ปี ก่อน

เป็นหนังสือที่กวีทุกท่านควรมี ตัวหนังสือชัดเจนอ่านง่าย เนื้อหาคือการรวมคำศัทพ์ทั้งหมดมาไว้ในหมวดเดียวกัน ทำให้เหมาะสมกับกวีทั้งหลายมากกว่าหนังสือพจนานุกรมทั่วไป

5 คะแนน

 • 0