วัยแสบสาแหรกขาด

วัยแสบสาแหรกขาด (PDF) e-book นักเขียน ณัฐิยา ศิรกรวิไล

วัยแสบสาแหรกขาด จากละครสู่นวนิยายสะท้อนชีวิตและสังคม

วัยแสบสาแหรกขาด ละครคุณภาพ การันตีจากรางวัลละครสร้างสรรค์สังคมไทย "รางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว" จากงานวันครอบครัวประจำปี 2559 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัยแสบสาแหรกขาด ในรูปแบบนิยาย ต้องการนำเสนอให้คนอ่านได้เข้าใจง่ายๆ ได้ทั้งความสนุก ความรู้ และมีข้อคิดคำคมสอดแทรกไปด้วย ปัญหาบ้างเรื่องอาจจะเข้าใจยาก แต่ถ้าผู้อ่านได้ลองอ่าน นิยายวัยแสบสาแหรกขาดแล้วจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงปัญหามากขึ้น นอกจากนำเสนอปัญหาความของครอบครัวในหลากหลายรูปแบบแล้ว ยังตีแผ่ปัญหาของเด็กและเยาวชนที่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทั้งยังพยายามสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาโดยอาศัยความรู้ด้านจิตวิทยามาอธิบาย

วัยแสบสาแหรกขาด ปัญหา 5 คนจาก 5 ครอบครัว

นวนิยายเรื่องวัยแสบสาแหรกขาดมุ่งนำเสนอปัญหาครอบครัวทั้งเรื่องการหย่าร้าง การแยกกันอยู่ และการมีบ้านเล็กบ้านน้อยซึ่งล้วนแต่เป็นของปัญหาครอบครัวที่ส่งผลกระทบจนกลายเป็นปัญหาของลูก ปัญหาเหล่านั้นบอกเล่าผ่านเรื่องราวของเด็กและเยาวชน 5 คนจาก 5 ครอบครัว วัยแสบสาแหรกขาด ต้องการจะสื่อถึงปัญหาของเด็กและเยาวชน ล้วนมีที่มาจากพ่อแม่ นอกจากจะให้คำปรึกษาเด็กๆแล้ว จะต้องให้คำปรึกษาพ่อแม่ของเด็กด้วย หนังสือนิยายวัยแสบสาแหรกขาด พยายามสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาโดยอาศัยความรู้ด้านจิตวิทยามาอธิบาย ตลอดจนชี้แนะแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอีกด้วย

ความท้าทายในการเขียนบทวัยแสบสาแหรกขาด

วัยแสบสาแหรกขาดเป็นนวนิยายของ ณัฐิยา ศิรกรวิไล นักเขียนบทละครโทรทัศน์ผู้มีประสบการณ์ มากว่า 20 ปี การเขียนนิยาย วัยแสบสาแหรกขาด เป็นการเขียนแนว จิตวิทยาวัยรุ่น บวกกับการแก้ปัญหาของตัวนำเรื่องในแนว “สร้างคำถามและสืบหาคำตอบ” นิยายวัยแสบสาแหรกขาดเล่มนี้ได้ผ่านการอ่าน การตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลจากนักจิตวิทยา เนื้อเรื่องของวัยแสบสาแหรกขาด เริ่มจาก ทรายทิพย์ นักศึกษาปริญญาโทคณะจิตวิทยา เธอกำลังทำ Thesis และกำลังรวบรวมกรณีศึกษา โดยเธอเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา ในโครงการ “ผูกสาแหรก” ของโรงเรียนเปี่ยมคุณศึกษา โดยมีชวนากร รองผู้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทรายทิพย์ช่วยแก้ไขปัญหาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวม 5 คน แม้แต่ละคนจะมีปัญหาแตกต่างกัน แต่จุดเริ่มต้นของปัญหาล้วนเกิดจากความไม่สมบูรณ์พร้อมของ ครอบครัวทั้งสิ้น สุดท้ายแล้วทั้งนิยายและละครเรื่องนี้ นิยายวัยแสบสาแหรกขาดจะให้ความบันเทองแล้ว ยังใหความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ และสอดแทรกเรื่องราวความรัก ความอบอุ่นตลอดทั้งเรื่อง

นักอ่านที่สนใจนิยาย วัยแสบสาแหรกขาด สามารถหาอ่านได้แล้วในรูปแบบ E-book (อีบุ๊ค) โหลดได้ที่นายอินทร์ปัณณ์

จำนวน :

1

รายละเอียด

วัยแสบสาแหรกขาด (PDF) e-book นักเขียน ณัฐิยา ศิรกรวิไล

วัยแสบสาแหรกขาด จากละครสู่นวนิยายสะท้อนชีวิตและสังคม

วัยแสบสาแหรกขาด ละครคุณภาพ การันตีจากรางวัลละครสร้างสรรค์สังคมไทย "รางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว" จากงานวันครอบครัวประจำปี 2559 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัยแสบสาแหรกขาด ในรูปแบบนิยาย ต้องการนำเสนอให้คนอ่านได้เข้าใจง่ายๆ ได้ทั้งความสนุก ความรู้ และมีข้อคิดคำคมสอดแทรกไปด้วย ปัญหาบ้างเรื่องอาจจะเข้าใจยาก แต่ถ้าผู้อ่านได้ลองอ่าน นิยายวัยแสบสาแหรกขาดแล้วจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงปัญหามากขึ้น นอกจากนำเสนอปัญหาความของครอบครัวในหลากหลายรูปแบบแล้ว ยังตีแผ่ปัญหาของเด็กและเยาวชนที่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทั้งยังพยายามสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาโดยอาศัยความรู้ด้านจิตวิทยามาอธิบาย

วัยแสบสาแหรกขาด ปัญหา 5 คนจาก 5 ครอบครัว

นวนิยายเรื่องวัยแสบสาแหรกขาดมุ่งนำเสนอปัญหาครอบครัวทั้งเรื่องการหย่าร้าง การแยกกันอยู่ และการมีบ้านเล็กบ้านน้อยซึ่งล้วนแต่เป็นของปัญหาครอบครัวที่ส่งผลกระทบจนกลายเป็นปัญหาของลูก ปัญหาเหล่านั้นบอกเล่าผ่านเรื่องราวของเด็กและเยาวชน 5 คนจาก 5 ครอบครัว วัยแสบสาแหรกขาด ต้องการจะสื่อถึงปัญหาของเด็กและเยาวชน ล้วนมีที่มาจากพ่อแม่ นอกจากจะให้คำปรึกษาเด็กๆแล้ว จะต้องให้คำปรึกษาพ่อแม่ของเด็กด้วย หนังสือนิยายวัยแสบสาแหรกขาด พยายามสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาโดยอาศัยความรู้ด้านจิตวิทยามาอธิบาย ตลอดจนชี้แนะแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอีกด้วย

ความท้าทายในการเขียนบทวัยแสบสาแหรกขาด

วัยแสบสาแหรกขาดเป็นนวนิยายของ ณัฐิยา ศิรกรวิไล นักเขียนบทละครโทรทัศน์ผู้มีประสบการณ์ มากว่า 20 ปี การเขียนนิยาย วัยแสบสาแหรกขาด เป็นการเขียนแนว จิตวิทยาวัยรุ่น บวกกับการแก้ปัญหาของตัวนำเรื่องในแนว “สร้างคำถามและสืบหาคำตอบ” นิยายวัยแสบสาแหรกขาดเล่มนี้ได้ผ่านการอ่าน การตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลจากนักจิตวิทยา เนื้อเรื่องของวัยแสบสาแหรกขาด เริ่มจาก ทรายทิพย์ นักศึกษาปริญญาโทคณะจิตวิทยา เธอกำลังทำ Thesis และกำลังรวบรวมกรณีศึกษา โดยเธอเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา ในโครงการ “ผูกสาแหรก” ของโรงเรียนเปี่ยมคุณศึกษา โดยมีชวนากร รองผู้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทรายทิพย์ช่วยแก้ไขปัญหาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวม 5 คน แม้แต่ละคนจะมีปัญหาแตกต่างกัน แต่จุดเริ่มต้นของปัญหาล้วนเกิดจากความไม่สมบูรณ์พร้อมของ ครอบครัวทั้งสิ้น สุดท้ายแล้วทั้งนิยายและละครเรื่องนี้ นิยายวัยแสบสาแหรกขาดจะให้ความบันเทองแล้ว ยังใหความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ และสอดแทรกเรื่องราวความรัก ความอบอุ่นตลอดทั้งเรื่อง

นักอ่านที่สนใจนิยาย วัยแสบสาแหรกขาด สามารถหาอ่านได้แล้วในรูปแบบ E-book (อีบุ๊ค) โหลดได้ที่นายอินทร์ปัณณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว