พุทธปาฏิหาริย์ ตำนานหรือเรื่องจริง

          หนังสือเล่มแรกทีนำเสนอเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในฐานะของมนุษย์คนหนึ่ง มีตัวตน มีเลือดเนื้อ จับต้องได้ ไม่ใช่เป็นเพียงรูปเคารพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไกลเกินกว่าคนธรรมดาจะเข้าถึงเหมือนอย่างที่เป็นมา วิเคราะห์พุทธประวัติตอบข้อสงสัยที่ชาวพุทธอยากรู้
          ชาติภูมิของพระพุทธเจ้าว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่พุทธปาฏิหาริย์ อัศจรรย์การประสูติพระนางมหาปชาบดีต้นไม้สำคัญในพุทธประวัติ ศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการเทวทูต ๔ การออกบวช บำเพ็ญทุกรกิริยา พระอินทร์ดีดพิณ ๓ สาย บำเพ็ญเพียรทางจิต นางสุชาดา ข้าวปายาส
         มหาสุบิน ๕ ประการ จากหญ้ากุสะถึงโพธิบัลลังก์ พระพุทธเจ้าชนะมาร เสวยวิมุติสุข ตปุสสะกับภัลลิกะ บัว ๓ เหล่า หรือ ๔ เหล่า อุปกาชีวกผู้สั่นศีรษะให้พระพุทธเจ้า พระธรรมทูตชุดแรก ปาฏิหาริย์โปรดชฎิล บุญญฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า

Tags : หนังสือเล่มไทย ศาสนา/ปรัชญา ธรรมะประยุกต์

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

219.00 บาท

197.10 บาท

"คุณประหยัดไป 21.90 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พุทธปาฏิหาริย์ ตำนานหรือเรื่องจริง

          หนังสือเล่มแรกทีนำเสนอเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในฐานะของมนุษย์คนหนึ่ง มีตัวตน มีเลือดเนื้อ จับต้องได้ ไม่ใช่เป็นเพียงรูปเคารพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไกลเกินกว่าคนธรรมดาจะเข้าถึงเหมือนอย่างที่เป็นมา วิเคราะห์พุทธประวัติตอบข้อสงสัยที่ชาวพุทธอยากรู้
          ชาติภูมิของพระพุทธเจ้าว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่พุทธปาฏิหาริย์ อัศจรรย์การประสูติพระนางมหาปชาบดีต้นไม้สำคัญในพุทธประวัติ ศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการเทวทูต ๔ การออกบวช บำเพ็ญทุกรกิริยา พระอินทร์ดีดพิณ ๓ สาย บำเพ็ญเพียรทางจิต นางสุชาดา ข้าวปายาส
         มหาสุบิน ๕ ประการ จากหญ้ากุสะถึงโพธิบัลลังก์ พระพุทธเจ้าชนะมาร เสวยวิมุติสุข ตปุสสะกับภัลลิกะ บัว ๓ เหล่า หรือ ๔ เหล่า อุปกาชีวกผู้สั่นศีรษะให้พระพุทธเจ้า พระธรรมทูตชุดแรก ปาฏิหาริย์โปรดชฎิล บุญญฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า

เนื้อหาปกหลัง : พุทธปาฏิหาริย์ ตำนานหรือเรื่องจริง

          พระพุทธเจ้ามีจริงไหม ประสูติแล้วเดินได้เจ็ดก้าวจริงหรือ ปาฏิหาริย์ปราบฏิลเป็นไปได้หรือไม่ ทรงชนะมารก่อนตรัสรู้หรือหลังตรัสรู้ ใช่หรือืั้มีพระแม่ธรณีมาเป็นพยาน และอีกหลากหลายข้อสงสัยที่บางคนยังไม่เชื่อ หนังสือ พุทธปาฏิหาริย์ ตำนานหรือเรื่องจริง เล่มนี้มีคำตอบรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พุทธปาฏิหาริย์ ตำนานหรือเรื่องจริง

           เมื่อ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ได้หยิบยกประเด็น พุทธปาฏิหาริย์ ตำนานหรือเรื่องจริง นี้ขึ้นมาวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในพุทธประวัติตอนต่างๆ โดยยึดจากหลักฐานที่ปรากฏในพระไตรปิฏกเทียบกับคัมภีร์อรรถกถา และได้แสดง ความคิดเห็นไว้เพื่อให้ผู้อ่านได้คิดและศึกษาค้นคว้าต่อไป นับว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ และมีคุณค่า อีกทั้งสามารถตอบคำถาม รวมถึงข้อสงสัยต่างๆ ไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการเปิดประเด็น แสดงความคิดเห็น ศึกษาวิเคราะห์ต่อไป

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

กุมภาพันธ์ 2559ข้อมูลเพิ่มเติม : พุทธปาฏิหาริย์ ตำนานหรือเรื่องจริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พุทธปาฏิหาริย์ ตำนานหรือเรื่องจริง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พุทธปาฏิหาริย์ ตำนานหรือเรื่องจริง