จุติมา

เจ้าเมืองนาคารับผลึกแก้วใสรูปทรงนัยน์เนตรเอาไว้ “แก้วทิพย์จักษุนี้จักป้องกันพลังงานจากท่าน ไม่ให้ส่งผลไประคายกระทบต่อนางมนุษย์หญิง ดังนั้น นางจักไม่เป็นที่สังเกตว่ามีท่านคอยติดตาม และนางจักไม่รู้ว่ามีนาคาอยู่ใกล้ๆ” ตั้งแต่นั้นมา พญาพันแสนฯ นาคราช ก็เฝ้ามองอดีตนาคีที่รักยิ่งผ่านเนตรแก้วนั้นเสมอ ---------------- โลกนี้คือสิ่งสมมติ ตราบใดที่ยังเดินทางไปไม่ถึงพระนิพพาน “แล้วเจ้าล่ะจักเลือกหลงวนเวียนอยู่ในวัฏจักรอีกนานเท่าใด”
จำนวน :

1

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียด

เจ้าเมืองนาคารับผลึกแก้วใสรูปทรงนัยน์เนตรเอาไว้ “แก้วทิพย์จักษุนี้จักป้องกันพลังงานจากท่าน ไม่ให้ส่งผลไประคายกระทบต่อนางมนุษย์หญิง ดังนั้น นางจักไม่เป็นที่สังเกตว่ามีท่านคอยติดตาม และนางจักไม่รู้ว่ามีนาคาอยู่ใกล้ๆ” ตั้งแต่นั้นมา พญาพันแสนฯ นาคราช ก็เฝ้ามองอดีตนาคีที่รักยิ่งผ่านเนตรแก้วนั้นเสมอ ---------------- โลกนี้คือสิ่งสมมติ ตราบใดที่ยังเดินทางไปไม่ถึงพระนิพพาน “แล้วเจ้าล่ะจักเลือกหลงวนเวียนอยู่ในวัฏจักรอีกนานเท่าใด”

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว