ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าฯ พระราชดำริเพื่อแผ่นดิน

ผู้เขียน :

สยามความรู้

9786163447623

255

18.4 x 25.9 x 1.4 cm

494 g

พระราชนิพนธ์

Paperback

พระราชนิพนธ์,รวมบทความเกี่ยวกับราชวงศ์

Send to friend

Books

ราคา 259.00 บาท

246.05 บาท

ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า ฯ  แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ของราชอาณาจักรไทยนั้น เป็นพระบารมีมากพ้นสุดพรรณนาที่ประจักษ์แห่งพระปฐมบรมราชโองการว่า " เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุดแห่งมหาชนชาวสยาม  "   ที่ทรงมีพระทัยต่ออาณาประชาราษฎร์จนบังเกิดความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พากันน้อมนำไปสู่ "  รักในหลวง  "    อย่างสุดหัวใจ